Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2803

[error in script] (2004) مطالعه باکتریولوژیک بافت لوزه سوم. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture728.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (109kB)

Abstract

مقدمه: هیپرتروفی لوزه‌ها حلقی (آدنوئید) و عوارض ناشی از ان از بیماریهای شایع اطفال میباشد. علائم این بیماری شامل انسداد بینی، خرخر و یا آینه تنفسی هنگام خواب بوده و عارضه عمده التهابی - عفونی آن سینوزیت و اوتیت میانی با افوزیون میباشد. اهداف این مطالعه عبارتند از: ا- تعیین میکروارگانیسمهای فعال دریافت آدندئید. ‮‭۲‬- مقایسه مشابهت کشت باکتریولوژیک پرنازال با کشت آدنوئید. ‮‭۳‬- مقایسه مقاومت میکروارگانیسمهای فعال دریافت آدنوئید در دو بیماران عارضه‌دار(سنوزیت و یا اوتیت میانی با افوزیون) و بدون عارضه با هیپرتروفی لوزه‌های حلقی. روش اجراء: بیماران با هیپرتروفی آدنوئید که به علت انسداد تنفسی کاندید عمل جراحی آدنوئید کتومی بوده و دو هفته قبل از عمل هیچ آنتی بیوتیکی استفاده نکرده بودند در دو گروه ‮‭۲۵‬ نفره تحت بررسی قرار گرفتند. (گروه‮‭I‬: بدون عارضه و گروه ‮‭II‬ با عارضه)جهت هر بیمار از سه موضع مخاط بینی، حلق و قسمت مرکزی بافت آدنوئید، هر کدام یک نمونه کشت و یک اسمیر تحت بررسی باکتریولوژیک قرار گرفته شد و نتایج با استفاده از برنامه نرم افزار ‮‭Epi-info2000‬ آنالیز آماری شد. نتایج: در مجوع در مدت ‮‭۲۶‬ ماه ( خرداد ماه ‮‭۱۳۸۱‬ لغایت مرداد ‮‭۱۳۸۳‬) تعداد ‮‭۵۰‬بیمار با هیپرتروفی آدنوئید تحت بررسی قرار گرفتند. در هر گروه بیماران مورد مطالعه، ارگانیسهای شایع به ترتیب شیوع شامل: هموفیلوس آنفلونزا، استرپ بتا همولیتیک، استرپ پنومونیه و استاف آرئوس بودند که تفاوت محسوسی مشاهده نشده. در بررسی مقایسه‌ای جهت تشابه کشت باکتریولوژیک دیده شده به طور کلی کشت مخاط بینی تشابه بیشتری با کشت آدنوئید دارد.‮‭P.value(‬) همچنین در مورد حساسیت آنتی باکتریال، ‮‭۵۷/۱‬ درصد از ارگانیسم‌های فعال در گروه عارضه‌دار نسبت به آنتی بیوتیکها معمولی (بدون اثرات ضد بتا لاکتاماز)مقاوم بوده و تنها در برابر آنتی‌بیوتیکها خاص حساسیت نشان دادند که در مقایسه با گروه بدون عارضه (‮‭۲۱/۲‬ درصد) از لحاظ آماری اختلاف معنی‌دار مشاهده شد.(‮‭۵‬./.> ‮‭P.Value‬) نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه فوق الذکر شایعترین ارگانیسم در بافت آدنوئید در هر دو گروه هموفیلوس آنفلونزا بوده و دیگر اینکه بین کشت بینی و حلق از لحاظ تشابه با کشت بافت آنوئید، کشت بینی در هر گروه شباهت بیشتری با کشت بافت آدنوئید داشته است و همچنین از لحاظ مقاومت میکروبی میکروارگانیسمهای فعال در بافت آدنوئید، در گروه عارضه‌دار میکروارگانیسمهای مقاوم بیشتری وجود داشته که جهت شروع درمان باید از آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف تر با اثر مهاری بتالاکتاماز استفاده گردد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: لوزه سوم
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عسکری, مهدیUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
مشهدی ابوالقاسم, آزیتاUNSPECIFIED
Subjects: ear nose and throat
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2803

Actions (login required)

View Item View Item