Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2799

[error in script] (2007) بررسی روشهای رنگ آمیزی ایمونوهیستو شیمیایی میکروارگانیسم توبر کلوزیس و رنگ آمیزی اسید فاست در بلوک‌های پارافینی مبتلایان با تشخیص احتمالی توبر کلوزیس. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
873.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (211kB)

Abstract

سل یکی از مهمترین علل موربیدیتی و مورتالیتی در بسیاری از کشورهاست و بعد از ‮‭HIV‬ دومین علت مرگ و میر ناشی از بیماریهای عفونی در جهان می باشد و در سال ‮‭۱۹۹۳‬ سازمان جهانی بهداشت از این بیماری به عنوان اورژانس بهداشت جهانی یاد کرده است. تشخیص این بیماری سوای بررسیهای کلینیکی وابسته به چندین تکنیک مثل رنگ آمیزی های هماتوکسیلین - ائوزین، زیل نلسون، کشت مایکوباکتریوم، تست ‮‭ELISA‬ و ‮‭PCR‬ است. که هر کدام از این روشها فواید و محدودیت هایی دارد به عنوان مثال در مورد کشت، ‮‭۲-۸‬ هفته زمان جهت انکوباسیون لازم است، ‮‭PCR‬ هزینه بر است، رنگ آمیزی اسیدفاست حساسیت کافی جهت نمایش باکتری را ندارد، لذا روش ارزان و قابل دسترس تری مثل ایمونوهیستوشیمی امروزه مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر ‮‭۳۰‬ بلوک پارافینی بیماران مشکوک به ‮‭TB‬ که شامل بافتهای اعم از لنف نود، پلورا و پوست که از ‮‭۳۰‬ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس در طی سالیان اخیر تهیه شده بود و در لام هماتوکسیلین - ائوزین آنها التهاب گرانولوماتوز نکروزان با شک قوی به ‮‭Tuberculosis‬ وجود داشت و در معاینات کلینیکی نیز تشخیص عفونت باکتریایی توبرکلوزیس گذاشته شده بود، جهت بررسی و مقایسه دو روش رنگ آمیزی اسید فاست و ایمونوهیستوشیمی مورد آزمایش قرار گرفتند. مواد و روش: هر بلوک تهیه شده از بیمار و نیز بلوک‌های انتخاب شده به عنوان کنترل مثبت و منفی برای تهیه اسلاید تحت رنگ آمیزی های هماتوکسیلن - ائوزین، زیل نلسون و ایمونوهیستوشبمی با آنتی بادی پلی کلونال آنتی ب. ث. ژ از منبع ‮‭Dako - Denmark‬ قرار گرفت و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. نمونه بافتی غده لنفاوی از یک بیمار نقص ایمنی و با ایندکس باسیل فراوان به عنوان کنترل مثبت و نمونه بافتی از یک غده لنفاوی بدون تغییرات التهابی و یا قابل توجه به عنوان کنترل منفی به کار رفت. یافته‌ها: از ‮‭۳۰‬ بلوک تهیه شده از بیماران مشکوک به عفونت سل ‮‭۴‬ بلوک از بیوپسی پلور ‮‭۱۷‬ بلوک از لنف نود و ‮‭۹‬ بلوک از بیوپسی پوست بوده است. از ‮‭۳۰‬ مورد بیماری که در بررسیهای بالینی و آزمایشگاهی عفونت ثابت شده سل داشته‌اند ‮‭۶‬ مورد (‮‭۲۰‬درصد) اسید فاست مثبت و ‮‭۱۵‬ مورد (‮‭۵۰‬درصد) ایمونوهیستوشیمی مثبت بودند. با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر ‮‭۹‬ نفر از بیماران که رنگ آمیزی اسید فاست آنها منفی بوده است، در رنگ آمیزی ‮‭IHC‬ باسیل قابل تشخیص داشته‌اند که ممکن است به دلیل حساسیت بیشتر ‮‭IHC‬ نسبت به اسید فاست باشد. با توجه به اینکه کشت روش استاندار طلایی جهت تشخیص ‮‭TB‬ می باشد و در این مطالعه مورد استفاده قرار نگرفت، بررسی ویژگی و حساسیت ‮‭IHC‬ در این مطالعه امکان پذیر نبود و لی با توجه به تعداد نمونه های بیشتر مثبت شده در روش ‮‭ICH‬ به نظر میرسد این روش حساسیت بیشتری نسبت به اسید فاست داشته باشد که می بایست با مطالعات کاملتر در آینده مورد بررسی دقیقتری قرار گیرد. کلمات کلیدی: سل، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، ایمونوهیستوشیمی.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: سل، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، ایمونوهیستوشیمی.
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, عبداللهUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
سبحانی, علیرضاUNSPECIFIED
Subjects: clinical pathology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pathology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2799

Actions (login required)

View Item View Item