Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2796

[error in script] (2007) بررسی یافته‌های ‮‭MRI‬ مغزی در افراد مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیک‌های خصوصی شهر بندرعباس در اسفند ماه ‮‭۸۵‬ و فروردین و اردیبهشت ‮‭۸۶‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
870.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (217kB)

Abstract

در طول ‮‭۱۵‬ سال گذشته میگرن توجه قابل ملاحظه‌ای به خود معطوف داشته است به طوریکه ‮‭WHO‬ (سازمان جهانی بهداشت) یک روز با میگرن شدید را در دسته ی بالاترین ناتوانی و قابل مقایسه با کوادری پلژی قرار می دهد. با توجه به ویژگیهای ناتوان کننده این نوع سردرد بررسی های مختلفی جهت کشف ضایعات درون مغزی در این بیماران صورت گرفته است. گروهی از این ضایعات شناخته شده می توانند به عنوان ریسک فاکتوری برای سکته‌ی مغزی مطرح باشند واز طرف دیگر ارتباط چنین یافته‌هایی با مسائلی همچون بیماریهای عروقی زمینه‌ای در بیمار مبتلا به میگرن مورد بحث است. با توجه به اندک بودن چنین بررسیهایی در زمینه میگرن در کشور ما و خصوصا عدم انجام آن در شهرستان بندرعباس با هدف تعیین یافته‌های ‮‭MRI‬ مغزی در بیماران مبتلا به میگرن مراجعه کننده به کلینیکهای خصوصی به طراحی این مطالعه همت نهادیم تا علاوه بر پاسخگویی به سوالات مطرح شده فتح بابی باشد برای طراحی مطالعات تحقیقاتی آتی در این زمینه. طراحی این مطالعه از نوع توصیفی بوده و بر روی تمامی ‮‭۳۰‬ بیمار مبتلا به میگرن تشخیص داده شده بر اساس کرایتریای ‮‭IHS( International Headache Society‬) که از اسفند ماه ‮‭۸۵‬ تا اردیبهشت ‮‭۸۶‬ به کلینیکهای خصوصی مراجعه کرده‌اند و سابقه بیماری دیگری نظیر ‮‭HTN‬ یا بیماریهای کلاژن و سکولار یا دمیلینیزان نداشته‌اند صورت گرفت. برای بیماران پرسشنامه‌ای براساس اصول تشخیصی میگرن و انواع آن طبق کرایتریای ‮‭IHS‬ تهیه و توسط نورولوژیستهای محترم تکمیل شد. از تمامی بیماران، ‮‭MRI‬ مغزی به عمل آمد , تفسیر آنها توسط متخصص محترم رادیولوژیست انجام شد و در نهایت ارتباط یافته‌هابا ‮‭۶‬ متغیر سن، جنس، نوع سردردمیگرن، فرکانس حملات سردرد، طول مدت حمله سردرد و مدت زمان ابتلا با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS-12‬ و آزمونهای آنالیز واریانس و آزمون کای اسکوئر ‮‭Fisher Exact test‬ بررسی و تجزیه و تحلیل شد و در هر مورد‮‭P>0.05(‬) معنی دار تلقی گردید. در مجموع ‮‭۳۰‬ کلیشه ی بررسی شده در ‮‭۱۷‬ مورد (‮‭۵۶/۶‬درصد) جمعا ‮‭۵‬ نوع یافته غیرطبیعی به این شرح گزارش شد: ‮‭۸‬ مودر (‮‭۲۶/۷‬درصد)‮‭White Matter Lesion )WML(‬، ‮‭۶‬ مورد (‮‭۲۰‬درصد) سینوزیت، ‮‭۵‬ مورد (‮‭۱۶/۷‬درصد) آتروفی فوکال مغزی، ‮‭۲‬ مورد(‮‭۶/۷‬درصد) کیست احتباسی مگزیلاری و ‮‭۱‬ مورد (‮‭۳/۳‬درصد) کیست اکسترااگزیال در ناحیه تمپورال، این مطالعه ارتباط معنی داری بین سن ‮‭P=0.030(‬) و مدت زمان ابتلا به میگرن ‮‭P=0.041(‬) با ضایعات ماده سفید مغزی و همچنین ارتباط معنی داری بین طول مدت حمله سردرد و یافته سینوزیت در ‮‭MRI‬ بیماران میگرنی ‮‭P=0.007(‬) نشان داده است در سایر موارد ارتباط معنی داری وجود نداشت. این مطالعه افزایش موارد ضایعات ماده‌ی سفید مغزی را با افزایش سن و مدت زمان ابتلا به میگرن و همچنین افزایش طول حمله‌ی سردرد میگرنی را در بیماران مبتلا به سینوزیت نشان داده است در حالیکه بین ‮‭WML‬ و فرکانس، طول مدت حمله، جنس و نوع میگرن، همچنین بین سینوزیت و سایر متغبرها همچون سایر یافته‌های آتروفی مغزی، کیست احتباسی و کیست اکسترا آگزیال ارتباطی وجود نداشته است. کلید واژه‌ها: ‮‭Headache, MREI, Migraine‬

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ‭Headache, MREI, Migraine‬
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ابریشمی‌زاده, علی‌اصغرUNSPECIFIED
مصطفوی, سیدحسینUNSPECIFIED
علوی, متینUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
صدیق‌مروستی, فاطمهUNSPECIFIED
زارع, شهرامUNSPECIFIED
نگهی, احمدUNSPECIFIED
Subjects: nearology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Neurology
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Radiology And radiotherapy
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2796

Actions (login required)

View Item View Item