Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2791

[error in script] (2007) بررسی شیوع اضطراب در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان اوز در سال ‮‭۸۴-۸۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
865.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (207kB)

Abstract

در این پایان نامه به بررسی شیوع اضطراب در بین دانش آموزان ‮‭۱۵-۱۸‬ ساله (پسر و دختر) در دبیرستان های شهر اوز در سال تحصیلی ‮‭۱۳۸۴-۸۵‬ پرداخته شده است. اضطراب یکی از شایعترین بیماری روانی در جامعه می باشد با توجه به ابعاد گسترده، این بیماری نه تنها فرد بلکه خانواده، دوستان و جامعه را نیز فرا می گیرد و با توجه به تاثیر آن در کارکرد اجتماعی، تحصیلی و شغلی و روانی و با توجه به حساسیت خاص در این زمینه صورت گیرد تا شاید توانسته باشیم گامی در جهت شناخت و پیشگیری این بیماری برداریم. این تحقیق به روش ‮‭Prospective‬ و ‮‭Duble blind‬ با استفاده از تست استاندارد کتل (فرم بلند) و پرسشنامه حاوی ‮‭۴۰‬ گروه سئوال انجام شده است. تعداد افراد مورد بررسی ‮‭۵۰۰‬ نفر (‮‭۲۵۰‬ نفر از هر دو جنس) بود، پس از انجام تست و جمع آوری پرسشنامه، عملیات آماری از طریق آزمون ‮‭Chi-Square(x2‬) بر روی داده‌هاصورت گرفت که بطور خلاصه از این قرار است: بطوریکه میانگین اضطراب پسران برابر با ‮‭۶/۲۶‬ گردید. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که رابطه جنس با نمره تراز اضطراب : میانگین تراز در دختران ‮‭۶/۴۴‬، میانگین تراز در پسران ‮‭۶/۲۶‬، میانگین تراز کلی ‮‭۶/۳۵۰‬ همچنین مشاهده شد که با اضطراب (آشکار و پنهان) رابطه‌ای ندارد - ‮‭P-Value=0.1815/P-Value=0.4260(‬) همچنین ارتباط بین اضطراب و رتبه تولد بررسی شد، که در محدوده فرزند اول تا نهم خانواده بودند، که از نظر آماری ارتباط معنی داری بین رتبه تولد و اضطراب (آشکار و پنهان) مشاهده شد. ‮‭P-Value=0.000/ P-Value=0.0088(‬) همچنین رابطه‌ی بین تعداد فرزندان نیز با اضطراب آشکار و پنهان بررسی گردید و ارتباط معنی داری به دست آمد. ‮‭P-Value=0.0012/ P-Value=0.0000(‬) همچنین رابطه‌ی بین میزان مطالعه با اضطراب آشکار و پنهان نیز بررسی گردید و ارتباط معنی داری بدست آمد. میانگین مطالعه در بین دختران ‮‭۳/۷۱۵‬ و میانگین مطالعه در بین پسران ‮‭۱/۵۲۵‬ ‮‭P-Value=0.0002/P-Value=0.0000(‬) در این تحقیق میزان اضطراب در دختران و پسرن از جنبه های مختلف بررسی گردید، و از نتیجه بدست آمده معلوم شد که: بین جنس با ساعت مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد به طوریکه میانگین مطالعه در جنس مذکر بیشتر از مونث می باشد و همچنین بین جنس با اضطراب نیز رابطه معنی داری وجود دارد به طوریکه میزان اضطراب در جنس مذکر کمتر از جنس مونث می باشد. بین رتبه‌ی تولد با اضطراب نیز رابطه معنی داری وجود داشت به طوریکه: بچه اول خانواده بیشترین میزان اضطراب را داشته و بچه دوم و سوم اضطراب در آنها کمتر شده و از بچه پنجم به بعد میزان اضطراب بار دیگر زیاد می شود ولی به طور کلی و میانگین میزان اضطراب با افزایش تعداد فرزندان بیشتر می شود. بین تعداد فرزندان خانواده با اضطراب نیز رابطه‌ی معنی داری وجود دارد به طوریکه هر چه تعداد فرزندان بیشتر اضطراب نیز بیشتر می شود. ولی ارتباطی بین سن با اضطراب وجود نداشت.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: اضطراب-دانش آموزان-دبیرستان-شهرستان اوز
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شریفی, دکتر(ذکر نشده)UNSPECIFIED
Subjects: clinical psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2791

Actions (login required)

View Item View Item