Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2790

[error in script] (2007) مقایسه سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان در سه مقطع تحصیلی در نیمه اول سال تحصیلی ‮‭۸۴-۸۵‬ پایان نامه جهت اخذ دکترای عمومی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
864.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (209kB)

Abstract

مقدمه: ورود به دانشگاه منجر به تغییرات عمده‌ای در زندگی فرد می شود و مقطع بسیار حساسی بشمار می رود. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالبا با فشار و نگرانی توام بوده و می‌تواند عملکرد و سلامت روان افراد را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت بالای سلامت روان در اقشار مختلف جامعه و نقش محوری دانشجویان رشته‌های پزشکی و ارتقا آن وجود سلامت روانی آنان می توانند در جهت ارتقا سلامت روانی اقشار جامعه موثر باشد. از این رو سلامت روانی دانجویان پزشکی بصورت ویژه باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره دانشجویی در سالهای اخیر موید وجود مشکلات روز افزون آنها بوده و نیاز به مداخله و ارایه خدمات را طلب می کند. سلامت روان لازمه حفظ و دوام عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی افراد جامعه بوده و تامین آن هدف اصلی اجرای برنامه‌های بهداشت روان در جامعه می باشد. در برنامه‌ریزی بهداشت روان، داشتن اطلاعات و آمار در زمینه اختلالات روانی الزامی است به همین دلیل این مطالعه به منظور درک و شناخت مشکلات دانشجویان صورت گرفت تابااستفاده از نتایج آن بتوان ضرورت ارایه خدمات بهداشت روانی همچون مشاوره، روان درمانی و درمان دارویی را نشان داد. مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و با استفاده از دو پرسش نامه انجام شد. یکی از پرسش نامه‌ها حاوی اطلاعات دموگرافیک و دومی، پرسش نامه استاندارد سلامت عمومی ‮‭۲۸‬ سوالی ‮‭GHQ28(‬) بود. نتایج پژوهش بر مبنای جنس، وضعیت تاهل، وضعیت سکونت فعلی، میزان علاقه مندی به رشته تحصیلی، میزان امیدواری به آینده شغلی، وضعیت اقتصادی، وجود بیماری و ... مقایسه گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بر مبنای نقطه برش ‮‭۲۲‬ و بالاتر برای مردان و ‮‭۲۱‬ و بالاتر باری زنان، ‮‭۴۷/۶‬درصد از دانشجویان مشکوک به داشتن اختلال روانی بوده و از سلامت کامل روانی برخوردار نیستند. میزان بالاتر اختلالات در جنس مرد، مجردین، ساکنین خوابگاه، بی علاقه گان به رشته تحصیلی، افراد ناامید به آینده شغلی، بمیاری همراه، دانشجویان علوم پایه مشاهده گردید که از این میان در رابطه با جنس مذکر، بی علاقه گان به رشته تحصیلی و ناامیدی به آینده شغلی رابطه معنی دار آماری وجود داشت. نتیجه گیری و توصیه ها: درصد شیوع اختلالات روانی در جمعیت مورد بررسی بالا است. نتایج پژوهش می تواند به عنوان یک منبع اطلاعاتی و آماری در جهت برنامه ریزی مسئولین دانشگاه و خصوصا مرکز مشاوره دانشجویی که دست اندر کار برنامه‌های بهداشت روان است، مورد استفاده و کاربرد قرار گیرد. با توجه به نتایج پژوهش و افزایش مشکلات روانی و میزان موارد مشکوک به اختلالات روانی در دانشجویان نسبت به یافته های پژوهش های قبلی توجه بیشتر مسئولین به مشکلات بهداشتی روانی دانشجویان و فعال سازی مرکز مشاوره دانشجویی ضروری بنظر می رسد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سلامت روانی-دانشجویان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
درخشانپور, دکتر(ذکر نشده)UNSPECIFIED
Subjects: clinical psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2790

Actions (login required)

View Item View Item