Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2785

[error in script] (2006) تعیین فراوانی یافته‌های پاتولوژیک در نمونه‌های شریانهای رادیال و براکیال در بیماران با نارسایی پیشرفته کلیوی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
859.jpg

Download (201kB) | Preview

Abstract

زمینه: تغییرات پاتولوژیک عروق کلیوی یکی از عوارض بیماری نارسایی پیشرفته کلیوی میباشد. عروق کلیه مستعد تغییرات پاتولوژیک که، بطور مستقیم از فشار خون بالا ناشی می‌شود, میباشد. مطالعات اخیر شان می‌دهد که, این ضایعات پاتولوژیک علاوه بر روی کلیه می‌توانند عروق سیستمیک دیگر را نیز درگیر کند. یکی ازاین ضایعات پاتولوژیک ‮‭Intimal hyperplasia )IH(‬ میباشد که در گروه ضایعات دیس پلاستیک در گیر کننده شریان کلیوی قرار میگرد. همودیالیز به عنوان یک راه درمانی در بیماران با نارسایی پیشرفته کلیوی بخوبی شناخته شده است. امروزه ‮‭Vascular access‬ بمنظور انجام همودیالیز از طریق بکار گیری ‮‭Arteiovenous fistula)AVF(‬ امکان پذیر می‌باشد. مطالعات اخیر نشان می‌دهد,‮‭IH‬ به عنوان یک علت مهم نارسایی ‮‭Vascular access‬ در بیماران همودیالیزی که تحت عمل ‮‭AVF‬ قرار گرفته‌اند, مد نظر می‌باشد. هدف: این مطالعه با هدف تعیین فراوانی یافته‌های پاتولوژیک در نمونه‌های شریان رادیال و براکیال در بیماران با نارسایی پیشرفته کلیه بود. روش اجرا: طی یک مطالعه مقطی - توصیفی - تحلیلی, تعداد ‮‭۵۲‬ بیمار ‮‭ESRD‬ که از تاریخ ‮‭۸۳/۷‬ لغایت ‮‭۸۵/۴‬ تحت عمل ‮‭AVF‬ قرار گرفته بودند, مورد بررسی قرار گرفتند. حین عمل ‮‭AVF‬ نمونه‌ای از جدار شریان رادیال یا براکیال گرفته شد. در آزمایشگاه پاتولوژی اسلایدهای تهیه شده از نمونه بیمار با رنگ آمیزی ‮‭H&E‬ و ‮‭Masson‬ رنگ شده و با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از برنامه ‮‭SPSS 13‬ تجزیه و تحلیل شد. نتایج: میزان مشارکت ‮‭۸۰/۷‬ بود. تعداد ‮‭۴۲‬ نمونه‌ای که بررسی شد. برای ‮‭۲۶‬ نمونه (‮‭۶۲‬درصد) ‮‭Intimal hyperplasia‬ تشخیص گذاشته شد و در ‮‭۱۶‬ نمونه (‮‭۳۸‬درصد) دیگر یافته پاتولوژیک قابل گزارش دیده نشد. در بین ‮‭۲۶‬ نمونه‌ای که تشخیص ‮‭IH‬ مطرح شد, تعداد ‮‭۱۲‬ نفر (‮‭۴۶/۱‬درصد) مذکر و تعداد ‮‭۱۴‬ نفر (‮‭۵۳/۹‬درصد) مونث بودند. حداقل سن در جمعیت مورد مطالعه ‮‭۷‬ سال و حداکثر سن ‮‭۸۱‬ سال بود. همچنین در افراد بالای ‮‭۵۰‬ سال, فراوانی ‮‭IH‬ از میزان بیشتری برخودار بود. فراوانی ‮‭IH‬ در دو جنس از لحاظ آماری تفاوت معنی‌دار نداشت. ‮‭P=0.75(‬) نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بیماری ‮‭ESRD‬ می‌تواند به عنوان یک عامل ایجاد کننده تغییرات پاتولوژیک در جدار شریان رادیال یا براکیال در بیماران همودیالیزی شناخته شود. فراوانی تغییرات پاتولوژیک در جنس مذکر و مونث از تفاوت قابل مشاهده‌ای برخودار نیست. فراوانی ‮‭IH‬ در افراد بالای ‮‭۵۰‬ سال از میزان بیشتری برخودار است. اگر چه در افراد بالای ‮‭۵۰‬ سال تفاوت بین افراد که ‮‭IH‬ داشتند و افرادی که ‮‭IH‬ نداشتند بر اساس مدل آماری معنی‌دار نبود, ولی بنظر می‌رسد که این امر بدلیل تعداد کم بیماران مورد مطالعه بود و توصیه می‌شود تحقیقات بعدی در این زمینه با تعداد بیشتری از بیماران انجام شود.‮‭P=0.069(‬)

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: یافته‌های پاتولوژیک -نارسایی کلیوی-رادیال-براکیال
Supervisor:
Supervisor NameEmail
میرزانی, حمیدرضاUNSPECIFIED
سبحانی, علیرضاUNSPECIFIED
Subjects: clinical pathology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pathology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2785

Actions (login required)

View Item View Item