Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2772

[error in script] (2004) پیش بینی پروتئینوری قابل توجه در زنان باردار هیپرتانسیو توسط اندازه‌گیری نسبت پروتئین به کراتی‌نین در یک نمونه تصادفی ادار در بیماران بستری در بیمارستان شریعتی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture722.PNG
Restricted to Repository staff only

Download (89kB)

Abstract

عنوان:پیش بینی پروتئینوری قابل توجه در زنان باردار هیپرتانسیو توسط اندازه‌گیری نسبت پروتئین باکراتی نین در یک نمونه تصادفی ادرار در بیماران بستری در بیمارستان شریعتی بندرعباس.همانطور که متذکر شدیم بدلیل ضیق وقت در بیماران تحت مطالعه در برخی از موارد اندازه‌گیری پروتئین ادرار ‮‭۲۴‬ ساعته مقدور نمی باشد و ممکن است این عمل تصمیم گیری صحیح در مورد بیمار را به تعویق اندازد، لذا از نسبت پروتئین به کراتی نین نمونه تصادفی ادرار جهت ارزیابی این بیماران استفاده شد. بیماران مبتلا به دیابت، عفونت اداری و فشار خون مزمن یا فشار خون زودرس قبل از هفته بیستم حاملگی همگی از مطالعه حذف شدند. نمونه ادراری قبل از جمع آوری ادرار ‮‭۲۴‬ ساعته گرفته شد که مربوط به ابتدای صبح نیز نمی شد.نتایج:‮‭۵۰‬ مورد بیمار تحت مطالعه قرار داشتند. حساسیت نسبت ‮‭P/cr۱۰۰‬ (‮‭۳۲/۳۲‬) و ویژگی این مطالعه ‮‭۸۸/۹‬ ارزش اخباری مثبت ‮‭۹۴/۱‬ (‮‭۳۲/۳۴‬) و ارزش اخباری منفی ‮‭۱۰۰‬ (‮‭۱۶/۱۶‬) برآورد شد. میزان پروتئین ‮‭۲‬ مورد از نمونه‌ها نتیجه مثبت کاذب داشت که یکی از آنها ‮‭۲۲۵‬ میلی گرم و دیگری ‮‭۲۸۰‬ میلی گرم بود. که تا حدودی به ‮‭۳۰۰‬ میلی گرم نزدیک می باشد. نتایج تست نواری عبارت بودند از حساسیت ‮‭۸۷/۵‬ (‮‭۲۸/۳۲‬) ویژگی ‮‭۸۸/۹‬ (‮‭۱۶/۱۸‬) مثبت کاذب ‮‭۱‬ /‮‭۱۱‬(‮‭۲/۱۸‬) و منفی کاذب ‮‭۱۲/۵‬ (‮‭۴/۳۲‬)و ارزش اخباری مثبت و منفی به ترتیب ‮‭۹۳/۳‬ (‮‭۲۸/۳۰‬) و ‮‭۸۰‬ (‮‭۱۶/۲۰‬). نتیجه گیری استاندارد طلایی تشخیص پروتئیونوری قابل توجه جمع آوری ادرار ‮‭۲۴‬ ساعته است. ما در این مطالعه جهت کوتاه کردن زمان تشخیص از نسبت ‮‭protein‬ به ‮‭creatinine‬ ادرار در یک نمونه تصادفی استفاده کرده‌ایم و با توجه به بهترین ارتباط و ضریب همبستگی دست یافتیم. در این مطالعه هیچ مثبت کاذبی در مقادیر پروتئین ‮‭۲۴‬ ساعته کمتر از ‮‭۲۲۵‬ میلی گرم دیده نشد و ‮‭P/cr‬ در مقادیر بسیار پایین (‮‭۱۲‬ میلی گرم) این نسبت صفر برآورد شد. و در هیچ بیماری که پروتینوری ‮‭۳۰۰‬ میلی گرم در ‮‭۲۴‬ ساعت گزارش شده بود، پروتئینوری قابل توجه از نظر دور نماند. رابطه زیر بیانگر ارتباط بین نسبت ‮‭P/cr‬ و پروتئین ادرار ‮‭۲۴‬ ساعته می باشد. (نسبت ‮‭P/cr‬*‮‭۷۴۴/۸۴۴‬+‮‭۱۵۳/۶۷۵‬=پروتئین ادرار ‮‭۲۴‬ ساعته) البته در خصوص پذیرفتن نسبت ‮‭P/cr‬ بجای ادرار ‮‭۲۴‬ ساعته و استفاده از آن در تصمیم گیریهای بالینی و با توجه به هزینه اثر بخشی آن باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: زنان باردارٰپروتئین ٰشریعتی بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
بخشوری, زهراUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2772

Actions (login required)

View Item View Item