Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2742

[error in script] (2016) بررسی روند خودکشی های ثبت شده در مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگان از سال ‮. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1378.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (246kB)

Abstract

خودکشی به معنای خاتمه بخشیدن به زندگی با قصد و اراده می‌باشد که بر اساس شواهد موجود در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است.هدف از انجام این مطالعه بررسی روند خودکشی های ثبت شده در پزشکی قانونی استان هرمزگان از سال ‮‭93 - 84‬ روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر روی موارد خودکشی در سال های ‮‭1393 - 1384‬ در استان هرمزگان در شهر بندر عباس در سال ‮‭1395‬ انجام شد. و نمونه گیری به صورت سرشماری بر اساس تعداد اعلام شده توسط سازمان پزشکی قانونی بود.داده های موردنیاز این پژوهش از پرونده های موجود در بایگانی سازمان پزشکی قانونی بندرعباس استخراج و در فرم جمع آوری داده ها ثبت و بررسی شد. و ابزار گرد آوری اطلاعات فرم مخصوص پزشکی قانونی است که در آن مشخصات مورد مطالعه ثبت گردید. و توسط روش های توصیفی و نیز تست آمار ‮‭chi square‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج :در این مطالعه ‮‭300‬ مورد خودکشی که شامل ‮‭230‬ نفر‮‭76/7(‬) مذکر و‮‭70‬ نفر‮‭23/3(‬) مونث و ‮‭178‬ نفر مجرد ( ‮‭59/3‬) و ‮‭122‬ نفر متاه‍ ل ‮‭40/7(‬) بود مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها در مطالعه نشان داد که بین میزان بروز خودکشی و سن، جنس، شغل، فصل، سابقه قبلی، تاهل، تحصیلات، روش و محل سکونت فرد ارتباط معنا داری وجود دارد ‮‭.pvalue>0|05‬ بحث: نتایج نشان داد که جنسیت مذکر، سن جوانی و نوجوانی، بیکاری، فصل بهار، دارا بودن سابقه قبلی خودکشی، مجرد بودن، تحصیلات پایین، روش خودکشی حلق آویز و شهرنشینی میتوانند به عنوان ریسک فاکتور خودکشی به حساب بیایند. واژه‌های کلیدی: روند خودکشی، عوامل خطرزا، بندرعباس

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: روند خودکشی، عوامل خطرزا، بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صدیق, حمزهUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2742

Actions (login required)

View Item View Item