Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2737

[error in script] (2006) بررسی آگاهی شاغلین واحد مالاریا و مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس در مورد بیماری مالاریا در سال ‮‭۱۳۸۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
852.jpg

Download (225kB) | Preview

Abstract

مقدمه: مالاریا علت بزرگی از بیماریهای مهم در کشورهای آندمیک از جمله ایران می باشد. این بیماری در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری یافت می شود و منجر به بیماری حاد ‮‭۳۰۰‬ میلیون نفر در سال و حداقل یک میلیون مرگ در سال می شود. هدف : هدف از این مطالعه بررسی آگاهی شاغلین واحد مالاریا و مراجعین به مراکز بهداشتی - درمانی شهر بندرعباس در مورد مالاریا در سال ‮‭۱۳۸۴‬ می باشد . مشارکت جامعه روش علمی و منطقی برای دستیابی به کنترل مناسب مالاریا می‌باشد. برای تحقق این امر آشنایی با اطلاعات و آگاهی مردم ضروری می باشد. روش اجرا: این مطالعه توصیفی - مقطعی انجام شد تا میزان اطلاعات افرادی را که به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکردند و افرادی که در واحد مالاریای مراکز بهداشتی و درمانی کار میکردند در رابطه با پیشگیری مالاریا سنجیده شود . یک پرشسنامه که شامل اطلاعاته فردی، اطلاعات راجع به پیشگیری و درمان مالاریا بود بطور تصادفی از ‮‭۶۰۰‬ نفر مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی بالای ‮‭۱۸‬ سال و پرسنل شاغل واحد مالاریا و تکمیل شد. پرسشنامه توسط پژوهشگر و از طریق مصاحبه حضوری تکمیل و جمع آوری گردید. پرسشنامه ها طبق سوالات مربوط به مالاریا نمره بندی و از ‮‭۳۵‬ - . امتیاز بندی شد به این ترتیب که خیلی ضعیف (‮‭۰-۱۲‬)، ضعیف (‮‭۱۳-۱۷‬)، متوسط (‮‭۱۸-۲۳‬)، خوب (‮‭۲۴-۲۹‬)، خیلی خوب (‮‭۳۰-۳۵‬) ارزشیابی گردید. اطلاعات با استفاده از برنامه ‮‭spss‬ مورد تحلیل قرار گرفت . ‮‭Anova‬ و ‮‭T.test‬ تست های مورد استفاده جهت مقایسه بین گروه‌ها بود .‮‭P-value>./.5‬ در این مطالعه معنی دار در نظر گرفته شده است . نتایج : در کل ‮‭۶۰۰‬ پرسشنامه تکمیل شد که از این تعداد شرکت کننده ‮‭۴۷۳‬ نفر زن و ‮‭۱۲۷‬ نفر مرد بودند .میانگین نمره آگاهی کل شرکت کنندگان در این مطالعه ‮‭۵/۳‬ -+ ‮‭۲۰/۱۹‬ بود. میانگین نمره آگاهی شاغلین واحد مالاریا بالاتر از مراجعه کنندگان به درمانگاه بود و با ‮‭۰/۰۰۰۱‬> ‮‭P-value‬ به طور قابل ملاحظه‌ای تفاوت معنی داری حاصل شد. این مطالعه نشان داد که نمره آگاهی ‮‭۴۴‬ نفر از پاسخگوها (‮‭۷/۳‬) بسیار ضعیف، ‮‭۱۳۱‬ نفر از پاسخگوها (‮‭۲۲/۳‬) خوب و ‮‭۲۱‬ نفر از پاسخگوها (‮‭۳/۵‬) بسیار خوب بوده است . تعداد کمی از پاسخگوها (‮‭۲۵/۸‬) می دانستند که مالاریا یک بیماری انگلی بود و ‮‭۷۸/۷‬ درصد می دانستند که مالاریا توسط پشه منتقل میشود. همه پاسخگوها (‮‭۱۰۰‬) از پاسخ دهندگان حداقل یکی از علائم کلاسیک مالاریا را می شناختند که از این بین تب و لرز، شایعترین علامت شناخته شده بود (‮‭۸۰‬) ‮‭۸۴‬ درصد از پاسخگوهها بر این عقیده بودند که سمپاشی کردن مرداب ها و آب های راکد، یکی از راههای پیشگیری از مالاریا می باشد و ‮‭۷۳/۱‬ درصد نیز به پشه بند اشاره کرده بودند. ‮‭۹۰/۳‬ درصد از پاسخگوها اشاره کردند که جهت درمان بیماری تبدار به یک پزشک یا یک واحد مالاریا مراجعه می نمایند. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که اطلاعات و آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی بطور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از مراجعین به همان مرکز است . در حالی که اطلاعات و آگاهی اکثر افراد تحت مطالعه نسبت به مالاریا در حد متوسطی برآورد گردید، در عین حال اطلاعات و آگاهی اندکی از افراد در حد بسیار ضعیفی برآورد گردید، لذا ما پیشنهاد می کنیم که برنامه های بازآموزی برای پرسنل مراکز بهداشتی - درمانی و آموزشی و مردمی که در مناطق آندمیک مالاریا در جنوب کشور، حتی آنهایی که در مناطق شهری زندگی می کنند راجع به اقدامات علیه بیماری مالاریا برگزار شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: مالاریا،آگاهی، شاغلین
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حامدی, یعقوبUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
بوشهری, الهامUNSPECIFIED
Subjects: infectious diseases
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Microbiology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2737

Actions (login required)

View Item View Item