Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2733

[error in script] (2006) بررسی میزان بروز کدورت کپسول خلفی لنز پس از عمل جراحی کاتاراکت به دو روش اکسترا کپسولا رو فیکو امولیسیفیکاسیون در بیمارستان شهید محمدی در خلال سالهای ‮‭۱۳۸۱-۱۳۸۳‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
848.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (193kB)

Abstract

بیان مسئله: کدورت کپسول خلفی ‮‭Postrior Capsular Opacity)Pco(‬ یا کاتاراکت ثانویه شایعترین عارضه جراحی کاتاراکت است .‮‭PCO‬ حاصل پرولیفراسیون و رشد و مهاجرت سلولهای اپی تلیال لنز که بر روی کپسول خلفی قرار دارند وی باشد. این حالت خود می تواند باعث افت مجدد بینایی گردد. این عارضه را میتوان از طریق کپسولکتومی خلفی به وسیله لیزر ‮‭nd-YAG‬ تا حدود زیادی درمان کرد.اما خود این روش درمانی نیز چندان بدون عارضه نبوده و هزینه بر نیز هست.هدف از انجام مطالعه:در این مطالعه هدف بررسی و مقایسه میزان بروز ‮‭Pco‬ در بیمارانی است که به روش ‮‭Extra Capsular Catract Extraction )ECCE(‬ یا روش ‮‭Phacoemilicification‬ تحت عمل جراحی کاتاراکت قرار گرفته‌اند تا متد جراحی بهتر را انتخاب کنیم.روش اجرا:این مطالعه با بررسی پرونده‌های پزشکی بیمارانی که در فاصله سالهای ‮‭۱۳۸۱-۱۳۸۳‬ به یکی از روشهای فیکو یا اکسترا کپسولار تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند صورت گرفته است.میزان بروز ‮‭Pco‬ و نیاز به کپسولکتومی در ‮‭F/U‬ این بیماران مورد ارزیابی قرار گرفته است.برای وارد کردن بیماران به این مطالعه باید ‮‭Pco‬ با‮‭grade‬ بالاتر از ‮‭۱‬ را داشته باشد و بیمارانی که ‮‭grade‬ ‮‭۳‬ به بالا داشتند تحت کپسولکتومی از طریق لیزر قرار گرفتند.‮‭grading(‬ مربوطه در ادامه آورده شده است).نتایج:در این مطالعه ‮‭۲۴۰‬ بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد ‮‭۱۷۶‬ بیمار به روش ‮‭ECCE‬ و ‮‭۶۴‬ بیمار به روش فیکو تحت عمل جراحی کاتاراکت قرار گرفته‌اند.‮‭۱۱۹‬ بیمار مرد و ‮‭۱۲۱‬ بیمار زن بودند. میانگین زمان پیگیری بیماران ‮‭۲۰/۲۵‬ ماه و میانگین سنی آنان ‮‭۶۱/۵‬ سال بوده است. تعداد موارد ‮‭Pco‬ در بیمارانی که به روش اکستراکپسولار تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند ‮‭۴۹‬ مورد (‮‭۲۷/۸‬ درصد) و در بیمارانی که به روش فیکوامولیسیفیکاسیون عمل شده‌اند ‮‭۵‬ مورد (‮‭۷/۸‬درصد) بوده است. از بیمارانی که به روش اکستراکپسولار تحت عمل جراحی قرار گرفتند ‮‭۲۶‬ مورد نهایتا منجر به کپسولکتومی از طریق لیزر گردید که این تعداد در گروه فیکو صفر مورد میباشد.بحث و نتیجه گیری:به نظر میرسد انجام عمل جراحی کاتاراکت از طریق طراحی متدهایی که حداقل تروما به کپسول و حداکثر امکان پاکسازی سلولهای باقیمانده این ناحیه را فراهم سازد با کاهش قابل ملاحظه در بروز ‮‭Pco‬ همراه خواهد بود.در این مطالعه میزان بروز ‮‭Pco‬ در بیمارانی که به روش ‮‭ECCE(‬) تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند (‮‭۲۷/۸‬ درصد) و در گروه فیکو (‮‭۷/۸‬ درصد) بوده است که این تفاوت بارز برتری روش فیکو بر روش ‮‭ECCE(‬) را نشان می دهد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کدورت،کپسول خلفی لنز،کاتاراکت،اکسترا
Supervisor:
Supervisor NameEmail
سعیدی فر, محمدرضاUNSPECIFIED
Subjects: OPHTHALMOLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Eye
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2733

Actions (login required)

View Item View Item