Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2706

[error in script] (2006) تعیین شیوع اختلالات خواب در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۸۳-۸۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
836.jpg

Download (289kB) | Preview

Abstract

اختلالات خواب مانند بیماریهای جسمی و روانی باعث اختلال در عملکرد روزانه فرد میشوند هر چند محرومیت طولانی از خواب به کم و بیش تخریب عملکرد هوشی و آشفتگی خلق می انجامد بیخوابی گاه به گاه معمولا اهمیت اندکی دارد معهذا در کسانی که مسئولیت و فعالیتهای آنها مستلزم حداکثر هوشیاری است حائز اهمیت میباشد.خواب آلودگی روزانه مسئول کاهش عملکرد فردی، خانوادگی و اجتماعی و بسیاری از اتفاقات حین کار، مشکلات خانوادگی و تصادفات با وسیله نقلیه میباشد.از طرفی علائم روزانه کسانی که دچار بدخوابی هستند احتمالا بیشتر به علت بیخوابی آنها (افسردگی یا اضطراب) مربوط است تا خود بیخوابی.هدف از انجام این پژوهش بررسی شیوع اختلالات خواب در دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و همچنین بررسی وضعیت خواب دانشجویان بر حسب وضعیت تاهل، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، وضعیت بارداری و شیردهی بوده است. این پژوهش با توجه با احتمال شیوع نسبتا بالای اختلالات خواب و نادیده گرفتن نقش اساسی خواب در وضعیت سلامت دانشجویان و تاثیر اختلال خواب بر عملکرد فرد در زمینه های مختلف به ممنظور پاسخگویی به چنین نیازی طراحی و اجرا شد.روش تحقیق:پرسشنامه استاندارد سابقه اختلالات خواب از کتان کاپلان و سادوک جهت افراد مورد مطالعه تهیه و علاوه بر اطلاعات موجود در پرسشنامه استاندارد رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، تغییرات الگوی خواب در دوران قاعدگی، وضعیت بارداری و شیر دهی نیز ثبت گردید و در نهایت اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه جمع‌آوری، کدگذاری‌و در رایانه وارد شد و با استفاده از نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جهت مقایسه از آزمون ‮‭Chi-squre‬ استفاده شد.نتایج:نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از تعداد ‮‭۳۵۰‬ دانشجوی ساکن خوابگاه ‮‭۱۳۵‬ نفر (‮‭۳۸‬ درصد) آنها از انواع مختلف اختلالات خواب در رنج بودند که از انواع مختلفی از بیخوابی یا خواب آلودگی روزانه را گزارش کردند که از این تعداد ‮‭۱۱‬ درصد کمتر از یکماه و ‮‭۲۷‬ درصد بیش از یکماه از اختلالات خواب در رنج بودند. از تعداد ‮‭۱۱۰‬ دانشجوی پزشکی مورد مطالعه ‮‭۷۳‬ نف (‮‭۶۶/۳‬ درصد)و از تعداد ‮‭۲۴۰‬ دانشجوی پیراپزشکی تعداد ‮‭۱۶۵‬ نفر (‮‭۶۸/۷‬ درصد) در طول روز احساس خواب آلودگی را گزارش کردند که تفاوت بین دو گروه پزشکی و پیراپزشکی از جهت خواب آلوده بودن معنی دار نبود.از تعداد ‮‭۳۵۰‬ دانشجو ‮‭۱۶۱‬ نفر (‮‭۴۶‬ درصد) چرت زدن در روز را گزارش کردند که از نظر میزان چرت زدن در روز بین مقاطع مختلف تفاوت معنی داری وجود داشت و مقطع علوم پایه بیشترین درصد را بخود اختصاص داده بود.بین وضعیت تاهل و تجرد دانشجویان دختر و میزان چرت زدن در روز تفاوت معنی داری وجود نداشت. از تعداد ‮‭۳۵۰‬ دانشجوی مورد مطالعه ‮‭۲۲۰‬ نفر (‮‭۶۲/۸‬ درصد) برای تمرکز کردن در طی روز دچار مشکل بودند که از این تعداد ‮‭۱۱۰‬ دانشجوی پزشکی ‮‭۷۰‬ نفر(‮‭۶۳/۶‬ درصد) و از تعداد ‮‭۲۴۰‬ دانشجوی پیراپزشکی ‮‭۱۵۰‬ نفر (‮‭۶۲/۵‬ درصد) در طول روز دچار اشکال در تمرکز کردن بودند که تفاوت بین دانشجویان پزشکی با پیراپزشکی در اشکال در تمرکز از نظر آماری معنی دار نبود. در میان مقاطع مختلف تحصیلی پزشکی تفاوت در اشکال در تمرکز از نظر آماری معنی دار بود و مقطع علوم پایه بیشترین درصد را بخود اختصاص داده بود.(‮‭۸۴/۲‬ درصد).از تعداد ‮‭۳۵۰‬ دانشجوی تحت پژوهش ‮‭۱۳۷‬ نفر (‮‭۳۹/۱‬ درصد) در به خواب رفتن دچار مشکل بودند. از تعداد ‮‭۳۵۰‬ دانشجو ‮‭۱۱۵‬ نفر (‮‭۳۲/۸‬ درصد) بیدار شدن از خواب در شب را حداقل یکبار گزارش کردند و ‮‭۶۲‬ نفر (‮‭۱۷/۷‬ درصد) در طول شب بیش از یکبار از خواب بیدار می شدند. از مجموع ‮‭۳۵۰‬ دانشجو ‮‭۲۲۰‬ نفر (‮‭۶۲/۸‬ درصد) از خواب شبانه خود احساس رضایت می کردند و ‮‭۸۰‬ نفر (‮‭۳۳‬ درصد) از خواب خود ناراضی بودند و ‮‭۵۰‬ نفر (‮‭۱۴‬ درصد) به سوال پاسخی ندادند.از مجموع ‮‭۳۵۰‬ نفر دانشجو ‮‭۱۱۵‬ نفر (‮‭۳۲/۸‬ درصد) از دانشجویان در دوران قاعدگی در الگوی خوابشان تغییر ایجاد می شد.از تعداد ‮‭۳۵۰‬ نفر دانشجو ‮‭۱۵۳‬ نفر (‮‭۴۳/۷‬ درصد) در هنگام پژوهش اظهار داشتند که مبتلا به افسردگی یا اضطراب می باشند.از تعداد ‮‭۳۵۰‬ نفر دانشجو تعداد ‮‭۲۶‬ نفر (‮‭۷/۴‬ درصد) از خرخر کردن در خواب شاکی بودند.به علت کم بودن جمعیت مادران شیر ده و باردار (‮‭۲‬ دانشجوی باردار و ‮‭۱‬ دانشجوی شیرده) امکان مقایسه وضعیت خواب دانشجویان باردار و شیرده با سایر دانشجویان وجود نداشت. قابل ذکر است تنها تفاوت در چرت زدن روزانه و اشکال در تمرکز بین مقاطع مختلف تحصیلی از نظر آماری معنی دار بودو در سایر موارد تفاوتی از نظر آماری وجود نداشت

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: شیوع،اختلال خواب
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, سید محمدUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
clinical psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2706

Actions (login required)

View Item View Item