Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2686

[error in script] (2013) ارزیابی اختلالات عملکرد کلیوی در بیماران کم خونی داسی شکل مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در فاصله زمانی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1162.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (330kB)

Abstract

م خونی داسی شکل ‮‭SC(‬) یک ناهنجاری ژنتیکی اتوزومال مغلوب است. عبور گلبول‌های قرمز داسی شکل از نقاط مختلف بدن باعث ایسکمی حاد و مزمن میشود. درگیری کلیوی یکی از تظاهرات شایع بالینی در بیماران ‮‭SC‬ می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوارض کلیوی بیماران مبتلا به بیماری سلول داسی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰-۹۱‬ بود. روش کار: تمامی بیماران که بر اساس آزمایش‌های ‮‭Hb Electrophoresis, CBC‬ مبتلا به بیماری کم خونی داسی شکل بودند وارد مطالعه شدند. و برای افراد مبتلا آزمایش های ‮‭Biochemistry‬ (برای تعیین میزان ‮‭K, Na, BUN,Cr‬ خون)، ‮‭Urine Analysis‬ و ادرار صبح گاهی (جهت چک میزان پروتئین، آلبومین، ‮‭K‬ و ‮‭Na‬ ادرار و هم چنین وزن مخصوص ادرار)، گازهای خون شریانی (جهت تعیین وجود یا عدم وجود اسیدوز) چک شد. قد و وزن افراد محاسبه شد و میزان ‮‭GFR‬ آن ها محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری ‮‭SPSS V.18‬ همچنین با استفاده از آزمون‌های آماری ‮‭chi square, Independent T-test‬ و‮‭Cramers V & phi‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه ‮‭۵۳‬ کودک وارد مطالعه شدند که میانگین سنی آن‌ها ‮‭7.7 -+4.6‬ سال بود. ‮‭34‬ نفر ‮‭64.2(‬درصد) از شرکت کنندگان در مطالعه پسر‮‭19‬ و نفر ‮‭35.8(‬درصد) دختر بودند شایع ترین زیر گروه از سندرم های سلول داسی زیر گروه+‮‭SB‬ بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که با افزایش سن، میزان کراتینین افزایش و میزان فیلتراسیون گلومرولی کاهش می‌یابد که از لحاظ آماری معنی‌دار بود ‮‭.)p>...5(‬ در این مطالعه ‮‭7‬ نفر ‮‭13.2(‬درصد) میکروآلبومینوری و ‮‭4‬ نفر ‮‭7.5(‬درصد) پروتئینوری داشتند. با افزایش سن میکروآلبومینوری، پروتئینوری افزایش می یافت و قدرت تغلیظ ادرار نیز کاهش پیدا می‌کرد اما این روابط از لحاظ آماری معنی دار نبودند ‮‭.)P>...5(‬ بحث و نتیجه‌گیری: در این مطالعه میزان درگیری کلیوی از دیگر مطالعات انجام شده در سایر مناطق پایین‌تر بود . با این وجود با افزایش سن میزان درگیری کلیوی نیز افزایش داشت. نجام مطالعات دیگری با حجم نمونه بالاتر و در نظر گرفتن عوامل مخدوش کننده بیشتر توصیه می‌شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بیماری سلول داسی، درگیری کلیوی، پروتئینوری، آلبومینوری
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مولوی, محمدعلیUNSPECIFIED
استقامتی, مریمUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2686

Actions (login required)

View Item View Item