Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2681

[error in script] (2006) میزان شیوع عفونت‌های ناشی از باکتری های مقاوم در بیماستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۸۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
828.jpg

Download (211kB) | Preview

Abstract

اظهور داروهای ضد میکروبی عده‌ای از پیشروان علم پزشکی اعتقاد داشتند که بیماری های عفونی از بین خواهند رفت و به تاریخ خواهند پیوست. امروزه می دانیم که هر چه داروهای جدیدتری بر علیه میکروبها تهیه کنیم . آنها هم قابلیت خنثی کردن آنرا بدست می آورند. تا میزان بقای خود را افزایش دهند. مقاومت به آنتی‌بیوتیک ها در میان تمام گروهای پاتوژن بطور هشدار دهنده ای وجود دارد . منشا مقاومت داروی ممکن است ژنتیکی یا غیر ژنتیکی باشد. مکانیسم های مختلفی هستند که به کمک آنها میکروارگانیسم‌های مختلف نسبت به داروها مقاوم میشوند. مانند( مصرف قبلی آنتی بیوتیک به صورت نادرست ...) هدف کلی این تحقیق تعیین میزان شیوع عفونت های با باکتری های مقاوم در بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۸۴‬ می باشد. روش انجام کار: ب‌ه این صورت بود که تمام نمونه‌های بیماران ‮‭) Blood-urine(‬ فرستاده شده به آزمایشگاه‌ها به منظور کشت بررسی می‌شد. سپس نتایج کشت ها در صورت مثبت بودن به وسیله آنتی بیوگرام میزان مقاونت و حساسیت باکتری ها چک شده سپس تمام کشت های مثبت با آنتی بیوگرام انجام شده به عنوان داده‌های ما تلقی شده در مرحله بعد با پر کردن پرسشنامه از پرونده بیمار و خود بیمار اطلاعات لازمه تکمیل و به برنامه آماری ‮‭Spss‬ داده شده و آماری انجام شد. نتایج : در این مطالعه بر روی ‮‭۱۰۰‬ بیمار بستری در بیمارستان با عفونت کشت مثبت از فروردین تا اسفند ‮‭۸۴‬ انجام شد . میزان شیوع باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیکها بررسی شد. و فاکتورهایی شامل سن - جنس - نوع میکروارگانیسم - محل عفونت- طول مدت بستری در بیمارستان بررسی شد . ارگانیسم های شایع در این عفونت ها شامل ‮‭E.COLI‬ با ‮‭۲۳‬ سپس ‮‭Klebsiella‬ با‮‭۲۰‬ بوده است .و شایعترین محل عفونت‍ ‮‭urine‬ با ‮‭۴۱‬ سپس ‮‭trachea‬ با ‮‭۱۹‬ می‌باشد. بیشترین میزان مقاومت ‮‭Ecoli‬ درعفونت ‮‭Urine‬ با ‮‭۱۳‬ موارد مربوط به کوتریموکسازول می باشد و میزان مقاونت ‮‭۱۶‬ گزارش شده است . و سپس ‮‭klebsiella‬ با ‮‭۹‬ موارد بیشترین میزان مقاومت را به جنتامایسن با ‮‭۱۲‬ داشته است . شایع ترین ارگانیسم مقاوم در عفونت ‮‭Trachea‬ کلبسیلا با ‮‭۷‬ میباشد. ‮‭۶۰‬ ارگانیسم‌های مقاوم در بیمارانی بوده اند که بیش از ‮‭۱‬ هفته در بیمارستان بستری بوده اند. ( ریسک فاکتور اصلی) بحث : نتایج نشان می دهد که شایعترین ارگانیسم مقاوم در بیماران بستری در بخش های مختلف به جزء ‮‭E.Coli( ICU‬) می‌باشد و بیشترین بیماران با توجه به آمار ارائه شده دچار عفونت بیمارستانی با ارگانیسم مقاوم شده‌اند . و شایعترین ارگانیسم مقاوم در بخش ‮‭Psudomonas( ICU‬) می باشد. وبیشترین میزان مقاومت هر دو باکتری باکتریموکسازول می باشد. اما با توجه به کم بودن تعداد نمونه ها و درصد پایین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های ذکر شده هنوز به طور قاطعانه نمی توان گفت که باکتریهای ذکر شده در بیمارستان شهید محمدی آیا واقعا به این آنتی بیوتیکها مقاوم هستند؟

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: عفونت‌،باکتری
Supervisor:
Supervisor NameEmail
فیاضی, نادرUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
جوادپور, صدیقهUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2681

Actions (login required)

View Item View Item