Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2675

[error in script] (2011) بررسی ژنوتیپ ‮‭HCV‬ مثبت در استان هرمزگان در سال ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1159.jpg

Download (329kB) | Preview

Abstract

مقدمه: بیش از ‮‭۱۷۰‬ میلیون نفر در سراسر جهان با ویروس هپاتیت ‮‭C‬ آلوده شده اند .ویروس هپاتیت ‮‭HCV( C‬) می تواند منجر به هپاتیت حاد و مزمن شود .تعیین ژنوتیپ ‮‭HCV‬ قبل از شروع درمان ضروری است، زیرا ژنوتیپ ویروس نوع درمان، طول دوره درمان و دوز داروی مورد استفاده برای درمان را تعیین می کند. با توجه به اینکه توزیع ژنوتیپ هپاتیت ‮‭C‬ در مناطق جغرافیایی مختلف و در زمانهای مختلف متفاوت است بر آن شدیم تا به بررسی ژنوتیپ ‮‭HCV‬ در بیماران ‮‭HCV‬ مثبت در هرمزگان در سال ‮‭۱۳۹۰‬ بپردازیم. روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی که درسال ‮‭۱۳۹۰‬ انجام شد، ‮‭۵۰۹‬ نفر از افرادی که توسط ‮‭ELISA‬ ، ‮‭HCV‬ مثبت تشخیص داده شده بودند به صورت تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند. جهت تمامی این بیماران، چک لیستی ‮‭۳‬ قسمتی شامل ‮‭۱‬: - اطلاعات دموگرافیک، ‮‭۲‬ - سئوالاتی پیرامون نحوه ابتلا، زمان تشخیص، دریافت درمان ضد ویروسی هپاتیت ‮‭C‬ ، وجود سایر ‮‭Blood born coinfection‬ ها، بیماری زمینه ای، اعتیاد به مواد مخدر و یا سابقه آن و ... و ‮‭۳‬ - نتایج آزمایشات انجام شده ‮‭ELIZA(‬ ، ‮‭PCR‬ و ...) و نتیجه تست تعیین ژنوتیپ ‮‭HCV‬ تکمیل گردید . در مورد بیمارانی که ‮‭PCR‬ منفی نداشتند، با ارزیابی سرم بیمار با استفاده از‮‭RNA , extraction RNA kit‬ ، با کمیت و کیفیت قابل قبول استخراج گردید. پس از تکمیل چک لیست ها، داده ها وارد نرم افزار ‮‭SPSS version 13‬ شد و با روش های آماری توصیفی (فراوانی، انحراف معیار و میانگین) و تست آماری ‮‭Chi- square‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه در مجموع ‮‭۵۰۹‬ نفر وارد مطالعه شدند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ‮‭۹/۵۵‬ +- ‮‭۳۸/۸۷‬ سال بود. روش های انتقال در مطالعه ما به ترتیب شیوع، تزریق مواد مخدر با فراوانی ‮‭۲۳۸‬ نفر( ‮‭۸۴۶‬درصد)، نامعلوم با‮‭۱۴۹‬ نفر( ‮‭۲۹/۳‬درصد)، تزریق خون با ‮‭۶۲‬ نفر( ‮‭۱۲/۲‬درصد)، ارتباط جنسی با ‮‭۵۰‬ نفر ( ‮‭۹/۸‬درصد) و مادر به کودک با ‮‭۱۰‬ نفر (‮‭۲‬درصد) بود .فراوانی ژنوتیپ های ویروس هپاتیت ‮‭C‬ در این افراد به ترتیب شیوع ‮‭۳۱۶‬ نفر ( ‮‭۶۲/۱‬درصد) از نوع‮‭1a‬ ، ‮‭۱۱۷‬ نفر (‮‭۲۳‬درص‍) از نوع ‮‭1b‬ و ‮‭۷۶‬ نفر ( ‮‭۱۴/۹‬درصد) از نوع ‮‭3a‬ بود .بین انواع ژنوتیپ هپاتیت ‮‭C‬ با جنسیت، سطح تحصیلات، ریسک فاکتورهای ابتلا به هپاتیت‮‭C‬ ، شغل، میزان درآمد، ابتلا به عفونت با ویروس ‮‭HIV‬ ، ابتلا به عفونت با ویروس هپاتیت ‮‭B‬، اعتیاد تزریقی و بیماری زمینه ای رابطه معنی داری وجود نداشت. (‮‭۰۵‬/.<‮‭.)P‬ بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاصل از این مطالعه همانند بسیاری از مطالعات مشابه انجام شده در سراسرایران، ژنوتیپ های شایع را به ترتیب ‮‭1a‬، ‮‭1b‬ و ‮‭3a‬ نشان داد. از آنجائیکه در مطالعات مختلف، عفونت با دو ژنوتیپ ‮‭1a‬ و ‮‭1b‬، بیمار را در ریسک بالاتر بیماری کبدی و میزان پاسخ کمتر به درمان با اینترفرون قرار می‌دهد، منطقی است که غربالگری زود هنگام بیماری برای تشخیص به موقع افراد بیمار و تعیین ژنوتیپ ویروس برای درمان موثر و شناخت موارد پر خطر در دستور کار نهادهای بهداشتی مربوطه قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به اینکه شایع ترین راه انتقال بیماری هپاتیت ‮‭C‬ در مطالعه ما و دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه در ایران، اعتیاد تزریقی بوده است، ضروری است برای پیشگیری از بیماری مزمن اما قابل پیشگیری هپاتیت ‮‭C‬ و عوارض طولانی مدت آن بر زندگی فردی و اجتماعی افراد، اقدامات پیشگیرانه در این زمینه به طور جدی مد نظر قرار گیرد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ‭HCV‬ هپاتیت ‮‭C‬ - ژنوتیپ
Supervisor:
Supervisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2675

Actions (login required)

View Item View Item