Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2670

[error in script] (2012) مقایسه دقت جاگذاری ورید نافی بر اساس فرمول محاسباتی و نمودار فاصله شانه تا ناف در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه در مراکز آموزشی درمانی کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1157.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (319kB)

Abstract

مقدمه: عروق محیطی در نوزادان اغلب شکننده هستند و دسترسی به آنها خصوصا در نوزادان نارس مشکل است. عروق نافی بعنوان راه اولیه در موارد احیا، ارزیابی مکرر پارامترهای خون، تزریق مایعات، خون و تغذیه محیطی است .(‮‭۳‬) با وجود فوائد بسیار این روش، در صورت تعبیه ی آن در مکان نامناسب همراه با عوارض متعددی خواهد بود. جهت تعیین مکان مناسب این کاتتر، از دو روش فرمول و نمودار استفاده می شود که در این مطالعه، ما به بررسی دقت این دو روش برای انجام کاتتریزاسیون ورید نافی پرداختیم. روش کار : این مطالعه ی توصیفی - مقطعی در ‮‭۱۰۰‬ نفر (‮‭۵۲‬ پسر و ‮‭۴۸‬ دختر)از نوزادانی که اندیکاسیون تعبیه ی کاتتر ورید نافی داشتند انجام شد .این نوزادان به دو گروه تقسیم شدند . کاتتریزاسیون ورید نافی در یک گروه به روش نمودار (‮‭۴۲‬ نفر) و در دیگری به روش فرمول (‮‭۵۸‬ نفر)انجام شد. نتایج: در این مطالعه ‮‭۱۰۰‬ نوزادی که اندیکاسیون کاتتریزاسیون ورید نافی داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. بین دو گروه مورد مطالعه از نظر دقت کاتتریزاسیون با استفاده از دو روش فرمول و نمودار تفاوت قابل توجهی مشاهده نشد . (‮‭۰/۰۵‬<‮‭.)P vale‬ میانگین وزن حاملگی در گروه نمودار ‮‭۱۴۳۱‬ گرم و در گروه فرمول ‮‭۱۵۱۵‬ گرم بود که تفاوت معناداری نداشتند. همچنین دقت کاتتریزاسیون این دو روش با عواملی همچون سن حاملگی و جنس نیز مورد بررسی قرار گرفت که همگی این موارد ‮‭value‬ ‮‭P‬ بیشتر از ‮‭۰/۰۵‬ داشتند و از این لحاظ نیز ارتباط معناداری یافت نشد. بحث و نتیجه گیری : این مطالعه نشان می دهد که دقت هر دو روش فرمول و نمودار در کارگذاری کاتتر ورید نافی با یکدیگر تفاوتی نداشته و میزان خطا در هر دو روش بالا بوده است (‮‭۴۹‬درصد) در نتیجه توصیه می شود پس از کارگذاری کاتتر با استفاده از روش های تشخیصی ( مثل گرافی قفسه سینه) از صحت کاتتریزاسیون اطمینان حاصل کرد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ورید نافی - نمودار- فرمول - کاتتریزاسیون
Supervisor:
Supervisor NameEmail
گودرزی, رخشانهUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2670

Actions (login required)

View Item View Item