Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2644

[error in script] (2016) بررسی فراوانی انواع سوء رفتار با کودک در دانش آمزان پسر ‮‭11-13‬ ساله شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی ‮‭93-94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1360.jpg

Download (297kB) | Preview

Abstract

بررسی فراوانی انواع سوء رفتار با کودک در دانش آموزان پسر ‮‭11 - 13‬ ساله شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی ‮‭93- 94‬ مقدمه: سوء رفتار با کودک عبارت است از هر عملی که منجر به صدمه رساندن به کودک و ایجاد مشکلات بهداشتی گردد و یا آسایش، سعادت و سلامت کودک را تهدید نماید که نه تنها در کوتاه مدت برای فرد مشکلات جسمی به وجود می آورد بلکه به علت عوارض دراز مدت آن نظیر احتمال افزایش سوء مصرف مواد، رفتارهای جنایی، افسردگی و خودکشی در آینده فرد نیز حایز اهمیت است. هدف کلی این پژوهش به دست آوردن فراوانی انواع سوء رفتار با کودک در دانش آموزان پسر سنین ‮‭11 - 13‬ سال در شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی ‮‭1393 - 1394‬ می باشد. روش کار: در این مطالعه ی توصیفی مقطعی تعداد ‮‭350‬ دانش آموز پسر ‮‭13 - 11‬ ساله از مناطق ‮‭1‬ و ‮‭2‬ به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای با نسبت ثابت جمعیت از هر یک از مدارس نواحی بندرعباس (در مجموع ‮‭12‬ مدرسه) به طور تصادفی وارد مطالعه شدند که از بین کلاس های پنجم تا هفتم در هر مقطع به صورت تصادفی دو کلاس انتخاب شد. به هر یک از دانش آموزان چک لیستی داده شد که در قسمت اول این چک لیست، مشخصات دموگرافیک افراد، موقعیت خانوادگی و کسانی که با آنها زندگی می کنند، مصرف مواد مخدر توسط اعضای خانواده و در قسمت دوم چک لیست چهار زیر مقیاس انواع سوء رفتارها مورد پرسش قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار ‮‭SPSS16‬ شد و سپس از روش های آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج: از ‮‭350‬ پرسشنامه ی ارایه شده ‮‭331‬ پرسشنامه به آزمونگر برگشت داده شد. بد رفتاری فیزیکی، عاطفی و مسامحه در شرکت کنندگان به ترتیب ‮‭58.9‬درصد، ‮‭38.1‬درصد و ‮‭64.7‬ رصد محاسبه شد ‮‭8‬ .نفر ( ‮‭2.4‬درصد) نیز مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفته بودند. بیشترین نوع سوء رفتار عاطفی فریاد کشیدن بر سر دانش آموز ( ‮‭59.2‬درصد) و بیشترین نوع سوء رفتار فیزیکی مربوط به کتک زدن با دست ( ‮‭24.5‬ درصد) بود. مطالعه ی ما رابطه ی معناداری بین سوء رفتار مسامحه گرانه با تحصیلات مادر و نیز با شغل پدر نشان داد و از میان اعضای خانواده پدران نقش بیشتری را در انواع سوء رفتار با کودکان داشتند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه ی ما و شیوع نسبتا بالای سوء رفتار با کودک، به نیاز آموزش افراد جامعه به روشهای تربیتی صحیح و عواقب ناشی از تنبیه فیزیکی و عاطفی کودک بر آینده ی وی اشاره می کند که به مربیان مدارس توصیه می شود کودکانی که در خانواده های پر خطر بسر می برند را تحت نظر قرار داده و در صورت وجود شواهدی مبنی بر آزار یا غفلت از کودک، از طریق فرایند صحیح ارتباط با اعضا و تنظیم جلسات مشاوره و راهنمایی و آموزش تکنیک های مختلف روان درمانی، اقدامات لازم برای بر طرف شدن مشکلات خانواده و راه حل های مناسب را اعمال کنند. واژگان کلیدی: سوء رفتار، سوء رفتار با کودک، انواع سوء رفتار با کودک، مسامحه

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سوء رفتار، سوء رفتار با کودک، انواع سوء رفتار با کودک، مسامحه
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نمازی, شعلهUNSPECIFIED
Subjects: health education
psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2644

Actions (login required)

View Item View Item