Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2627

[error in script] (2016) بررسی رابطه بین سطح سرمی‮‭25‬ - هیدروکسی ویتامین ‮‭D‬ و دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس، طی شهریور ‮‭93‬ تا پایان ‮‭94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1353.jpg

Download (249kB) | Preview

Abstract

مروزه نقش های متعددی برای ویتامین ‮‭D‬ به عنوان یک ماده معدنی مد نظر گرفته شده است، به گونه ای که ویتامین ‮‭D‬ می تواند بر متابولیسم قند بدن موثر باشد، هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین سطح سرمی‮‭25‬ - هیدروکسی ویتامین ‮‭D‬ و دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس، طی شهریور ‮‭93‬ تا پایان ‮‭94‬ بوده است. روش کار: این مطالعه مداخله ای ‮‭interventional(‬) یا کارآزمایی بالینی ‮‭clinical trial(‬) در بین ‮‭95‬ نفر از خانمهای مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس انجام گرفت، سطح سرمی‮‭25‬ - هیدروکسی ویتامین ‮‭D‬ ، انسولین و ‮‭FBS‬ در ابتدای ورود به مطالعه گرفته شد .سپس تک دوز ویتامین ‮‭D‬ به صورت ‮‭IM‬ تزریق گردید و ‮‭10‬ روز تا ‮‭1‬ ماه پس از تزریق، مجددا سطح سرمی‮‭25‬ هیدروکسی ویتامین ‮‭D‬ وانسولین و ‮‭FBS‬ اندازه گیری شد و تفاوت سطح آنها ، در قبل و بعد مقایسه شد، تجزیه و تحلیل داده ها به روش آماری و تست های آماری توصیفی، ‮‭Paird test‬ و ‮‭pearsom‬ انجام گرفت . نتایج : میانگین سنی بیماران شرکت کننده در مطالعه‮‭30.73 + - 6.51‬ سال، میانگین وزنی ‮‭73.51-+ 14.70‬ کیلوگرم، میانگین سن بارداری بیماران ‮‭27.4-+ 7.83‬ هفته بوده است. در حالی که میانگین سطح ‮‭FBS‬ اولیه بیماران ‮‭97 -+ 1.34‬ و میانگین سطح ‮‭FBS‬ ثانویه بیماران ‮‭88.11 -+ 18.43‬ بود ‮‭FBS‬ ثانویه نسبت به ‮‭FBS‬ اولیه به طور معناداری کاهش یافته بود ‮‭.)P>0.001(‬ و بین ‮‭FBS‬ اولیه و سطح ویتامین ‮‭D‬ اولیه ‮‭P=0.035(‬) ارتباط معنادار معکوس وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: در مطالعه ما نشان داده شد که بین سطح قند خون و سطح ویتامین ‮‭D‬ رابطه معناداری وجود دارد، و تزریق ویتامین ‮‭D‬ به بیماران با دیابت بارداری می تواند بر تنظیم سطح قند خون موثر باشد. کلمات کلیدی: بارداری، دیابت، دیابت بارداری، وتیامین D

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بارداری، دیابت، دیابت بارداری، وتیامین D
Supervisor:
Supervisor NameEmail
علوی, آذینUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2627

Actions (login required)

View Item View Item