Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2599

[error in script] (2011) بررسی اختلالات همراه اختلال بیش فعالی و کم توجهی در کودکان مبتلا به این بیماری در سال ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1058.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (271kB)

Abstract

مقدمه: اختلال بیش فعالی و کمبود توجه یک الگوی پایدار از بی‌توجهی و یا بیش فعالی و رفتار تکانشی است که بیش‌تر از حد انتظار کودکان نسبت به سن و سطح تکاملی آنان می‌باشد. گزارش‌های میزان بروز ‮‭HDAD‬ در ایالات متحده بین ‮‭۲‬ تا ‮‭۲۰‬درصد دانش‌آموزان مدارس ابتدایی متفاوت بوده است. در میان کودکان مبتلا به بیش فعالی، حضور حداقل یک اختلال همراه روانپزشکی، همچون اختلالات خلقی، اضطرابی، مصرف الکل، مواد مخدر و اختلال دو قطبی محتمل است و شیوع این بیماری‌ها در فرد مبتلا به بیش فعالی بیشتر از جمعیت عمومی است. هدف از انجام این مطالعه بررسی شیوع اختلالات همراه این اختلال را در میان کودکان مبتلا به این بیماری در شهر بندرعباس پیدا کنیم. روش کار: در این مطالعه که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شد، ‮‭۱۰۵‬ کودک مبتلا به اختلال بیش فعالی و کمبود توجه مورد بررسی قرار گرفتند. این کودکان بر اساس پرسشنامه کانرز والد معلم اسکرین شدند و موارد مشکوک تووسط فوق تخصص روانپزشکی اطفال مورد بررسی قرار گرفتند. بیمارانی که والدین آن‌ها تمایل به همکاری نداشتند از مطالعه حذف گردیدند. سپس کودکان مبتلا به ‮‭ADHD‬ مورد مصاحبه با فوق تخصص روانپزشکی قرار گرفتند و از نظر بیماری‌های روانپزشکی همراه مورد بررسی قرار گرفتند.سپس داده‌ها در ‮‭SPSS 13‬ وارد شدند و از طریق روش‌های توصیفی همچون فراوانی، میانگین و درصد و فرکانس مورد تحلیل قرار گرفتند. همچنین جهت تعیین بین اختلالات با اختلال بیش فعالی و کمبود توجه از تست کااسکونر استفاده شد. نتایج: نوع اختلال بیش فعالی و کمبود توجه در این کودکان در اغلب موارد از نوع مرکب بود (‮‭۹۴‬کودک، ‮‭۸۹.۵‬درصد). همچنین فراوانی نوع بیش فعال نفر (‮‭۷.۶‬درصد) و نوع کمبود توجه ‮‭۴‬ نفر (‮‭۸.۳‬درصد) بود. در میان کل کودکان مطالعه، مطالعه، ‮‭۱۳‬ نفر (‮‭۱۲.۴‬درصد) دارای اختلال افسردگی همراه بودند، ‮‭۴‬ نفر (‮‭۴۱.۹‬درصد) دارای اختلال ‮‭ODD‬، ‮‭۲۰‬ نفر (‮‭۱۹‬درصد) مبتلا به اختلال وسواسی، جبری، ‮‭۶‬ نفر (‮‭۵.۷‬درصد) دارای اختلال اضطرابی عمومی، ‮‭۴‬ (‮‭۳.۸‬درصد) مبتلا به تیک، ‮‭۳‬ نفر (‮‭۹.۲‬درصد) مبتلا به شب ادراری و ‮‭۳‬ نفر (‮‭۲.۹‬درصد)مبتلا به فوییا بودند. بحث ونتیجه گیری: در این مطالعه، شیوع بیماری‌های همراه اختلال بیش فعالی و کمبود توجه با سایر مطالعات هم خوانی داشت. پیشنهاد می‌شود تا با فرهنگ‌سازی مناسب، به خانواده‌ها در مورد ماهیت بیماری‌های روانپزشکی آموزش داده شود ونحوه صحیح مقابله با این بیماری‌ها به ایشان نشان داده شود.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ---
Supervisor:
Supervisor NameEmail
گل‌میرزایی, جوادUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2599

Actions (login required)

View Item View Item