Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2594

[error in script] (1386) میزان شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی - عروقی در دانشجویان بالای ‮‭۲۰‬ سال دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۱۳۷۸-۸۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
963.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (220kB)

Abstract

مقدمه: در حال حاضر بیماریهای قلبی - عروقی یکی از مهمترین مشکلات و عامل مهم مرگ و میر و ناخوشی در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌گردد. از عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی می‌توان به مواردی از قبیل سیگار، اختلال چربی، فشار خون، دیابت، چاقی شکمی، عوامل روانی - اجتماعی، مصرف الکل و عدم فعالیت فیزیکی اشاره کرد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی - عروقی در بین دانشجویان بالای ‮‭۲۰‬ سال دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس است. مواد و روش‌ها: این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی روی ‮‭۱۳۷‬ نفر از دانشجویان بالای ‮‭۲۰‬ سال دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۱۳۸۷/۸۸‬ انجام شد. در این مطالعه با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مربوط به سن، جنس، وضعیت تاهل، مصرف سیگار، فعالیت بدنی و نمایه توده‌ی بدنی و سابقه فامیلی از بیماری قلبی عروقی جمع آوری شد و سپس نمونه خون جهت تایین قند و چربی گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم افزار ‮‭SPSS_15‬ و آمار توصیفی و آزمون ‮‭Chi-Square‬ استفاده شد. سطح معنی‌داری نیز ‮‭۰/۰۵‬ در نظر گرفته شد. نتایج: در این مطالعه ‮‭۱۳۷‬ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد ‮‭۹۵‬ نفر (‮‭۶۹/۳‬درصد) دختر و ‮‭۴۲‬ نفر (‮‭۳۰/۷‬درصد) پسر بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ‮‭۱/۵۴‬+-‮‭۲۱/۹۹‬ سال بود. عوامل خطر به ترتیب شامل: ‮‭HDL‬ پایینتر از حد نرمال (‮‭۴۶/۷‬درصد) در معرض دود سیگار بودن (‮‭۲۹/۱۹‬درصد)، کلسترول بالا (‮‭۲۱/۲‬درصد)، ‮‭LDL‬ مختل (‮‭۱۹‬درصد)، نمایه توده بدنی (‮‭۱۷/۵‬درصد)، سابقه خانوادگی از بیماری قلبی عروقی (‮‭۱۴/۶‬درصد) فعالیت بدنی ناکافی (‮‭۱۰/۹‬درصد) و فشار خون بالاتر از حد نرمال (‮‭۱۰/۹‬درصد) بود. در این مطالعه فشار خون بالاتر از حد نرمال در مردان به طور معنی‌داری از زنان بالاتر است. ‮‭P>0/05(‬) بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی به خصوص پایین بودن لیپوپروتیین با دانسیته بالا در جمعیت جوان به طور غیر قابل انتظاری بالاست. آموزش برای شناخت عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی از طریق رسانه‌های عمومی می‌تواند به بالا بردن سطح دانش افراد جامعه کمک کند. ما انجام مطالعات چند مرکزی در این زمینه را برای شناخت عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی پیشنهاد می‌کنیم. واژگان کلیدی: عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی، دانشجویان علوم پزشکی، بندرعباس

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نیک پرور, مرضیهUNSPECIFIED
Subjects: cardiovascular
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Heart
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2594

Actions (login required)

View Item View Item