Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2587

[error in script] (1388) بررسی اثر آکنه بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
959.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (218kB)

Abstract

بررسی اثر آکنه بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۷۸‬ مقدمه: آکنه شایع‌ترین بیماری پوستی که نزدیک به ‮‭۸۰‬درصد از افراد را در دوره‌های از زندگی درگیر می‌کند. بیماران مبتلا به آکنه اغلب افسردگی و اضطراب و اعتماد به نفس پایین دارند و به طور کلی کیفیت زندگی ضعیف‌تری در ارتباط با آکنه دارند. جدا از شدت کلینیکی آکنه، این بیماری تاثیر زیادی بر زندگی بیماران دارد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی دانشجویان علوم پزشکی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۷۸‬ در ارتباط با بیماری آکنه است. روش کار: این مطالعه مقطعی توصیفی روی دانشجویان علوم پزشکی بندرعباس انجام شد. شدت کلینیکی آکنه بر اساس کرایتریای ‮‭lehman‬ تقسیم‌بندی شد. دانشجویان دارای آکنه پرسشنامه‌ی مخصوص و بررسی کیفیت زندگی بیماران دارای آکنه ‮‭Acne-QOL(‬) را تکمیل کردند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم افزار ‮‭spss-16‬ آمار توصیفی و آزمون ‮‭T‬ و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و جهت رسم نمودار از نرم‌افزار ‮‭Excel‬ استفاده شد. سطح معنی داری نیز ‮‭۰/۰۵‬ در نظر گرفته شد. نتایج: در این مطالعه ‮‭۱۸۸‬ نفر از دانشجویان دارای آکنه پرسشنامه ‮‭Acne-QOL‬ راتکمیل کردند. از دانشجویان مورد مطالعه ‮‭۵۴/۰۴‬درصد، این بیماری اثر خفیف بر کیفیت زندگی آنها داشت. میانگین امتیازهای ‮‭Acne-QOL‬، در سه زمینه درک از خود، نقش اجتماع، نقش احساس در بین مردان بیشتر از زنان بود. شدت بیان علایم آکنه خود، در بین زنان مورد مطالعه بیشتراز مردان بدست آمد یک صد و بیست نفر (‮‭۶۳/۸‬درصد) از دانشجویان آکنه با شدت خفیف داشتند. شدت آکنه اثر معنی‌داری بر کیفیت زندگی داشت‮‭.)P>0/05(‬ نتیجه گیری: در این مطالعه بیشتر دانشجویان آکنه با شدت خفیف داشتند، همچنین دیده شد که شدت آکنه با کیفیت زندگی ارتباط دارد. اگرچه آکنه اثر خفیف بر کیفیت زندگی مبتلایان دارد اما زنان در برابر اثرات منفی آکنه آسیب پذیرتر از مردان هستند. پیشنهاد میشود، که مسئله روانی ناشی از آکنه و تاثیر آن بر روی کیفیت زندگی در کنار درمان بیمار مورد توجه قرار گیرد. تعریف واژه‌ها: آکنه ولگاریس، کیفیت زندگی، اختلالات پوستی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: آکنه ولگاریس، کیفیت زندگی، اختلالات پوستی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
باغستانی, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: DERMATOLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Skin
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2587

Actions (login required)

View Item View Item