Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2580

[error in script] (1388) مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌های مولد عفونت اداری در کشتهای انجام شده آزمایشگاه بیمارستان کودکان بندرعباس طی سال ‮‭۱۳۸۶‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
958JPG.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (220kB)

Abstract

زمینه و اهداف : عفونت های دستگاه ادراری یکی از شایع ترین و مهمترین مشکلات بالینی کودکان می باشد. با وجود استفاده ی گسترده از پادزیست ها در درمان عفونت ادراری و کاهش مرگ و میر ناشی از آن، اما هنوز موارد بسیاری از عوارض ناشی از آن، چون پر فشاری خونی و نارسایی مزمن کلیوی مشاهده می‌شود. بنابراین، تشخیص و درمان به هنگام و مناسب اهمیت بسزایی دارد. هدف از انجام این مطالعه تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس طی سال ‮‭۱۳۸۶‬ بود. روش کار: در این مطالعه‌ی گذشته نگر موردی - توصیفی که بر روی نمونه های کشت ادرار فرستاده شده به آزمایشگاه میکروبیولوژی بیمارستان کودکان از اول فروردین ‮‭۱۳۸۶‬ تا انتهای اسفند ‮‭۱۳۷۸‬ انجام پذیرفت مورد بررسی و آنتی‌بیوگرام انجام گرفت و در پایان داده های بدست آمده را توسط نرم افزار ‮‭۰‬. ‮‭۱۶‬ ‮‭SPSS‬ آنالیز گردید، برای مقایسه متغیرهای کیفی از تست آماری ‮‭Chi- square‬ استفاده گردید و ‮‭P‬ کمتر از ‮‭5۰/۰‬ معنی‌دار تلقی گردید. نتایج: مطالعه حاضر بر روی ‮‭567‬ مورد نمونه کشت ادرار مثبت انجام شد که ‮‭319‬ مورد ‮‭56/3(‬درصد) دختر و ‮‭248‬ مورد ‮‭43/7(‬درصد) پسر بودند. در مجوع اشرشیاکولی با ‮‭325‬ مورد ‮‭57/3(‬درصد) شایع ترین عامل عفونت ادراری و در درجه بعدی کلبسیلا با‮‭191‬ مورد ‮‭33/7(‬درصد) به عنوان دومین عامل عفونت ادراری در کودکان شناخته شد. در بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ارگانیسم‌های مولد عفونت ادراری بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی به آمپی سیلین ‮‭92/8(‬درصد)، کوتریموکسازول ‮‭64/9(‬درصد) و سفالکسین ‮‭63/7(‬درصد) و کم ترین مقاومت آنتی بیوتیکی به نیتروفورانتونین ‮‭12/5(‬درصد)،آمیکاسین ‮‭15/3(‬درصد) و سیپروفلوکساسین ‮‭17/2(‬درصد) دیده شد. اشرشیاکولی در کودکان سرپایی بطور معنی داری بیشتر بود ‮‭p=‮‭۰.۰‬14(‬) در حالیکه در کودکان بستری کلبسیلا نسبت به کودکان سرپایی بیشتر بود. ‮‭P=‮‭۰.۰‬18(‬) نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه بنظر می‌رسد به دلیل مقاومت بالای آنتی بیوتیک های آمپی سیلین در شروع درمان موثر نباشد و سیپروفلوکساسین در (در سنین بالای ‮‭۱۷‬ سال) این آنتی بیوتیک‌ها توصیه می‌شوند.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: آنتی‌بیوتیک،عفونت اداری
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رحمتی, محمدباقرUNSPECIFIED
Subjects: UROLOGY
pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2580

Actions (login required)

View Item View Item