Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2571

[error in script] (2016) بررسی فراوانی عقرب گزیدگی و فاکتورهای پیش آگهی دهنده در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان در ‮‭۹۳-۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1465.JPG

Download (86kB) | Preview

Abstract

زمینه: عقرب گزیدگی یکی از معضلات بهداشتی و تهدیدگر سلامت و آسایش افراد در برخی مناطق ایران است. آمار عقرب گزیدگی در استان هرمزگان نسبتا بالا می باشد و با توجه به نبود اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک از عقرب گزیدگی انجام مطالعه در این زمینه برای انجام اقدامات هر چه بهتر را ضروری دانستیم. روش کار: این مطالعه توصیفی گذشه نگر بر روی یافته های دموگرافیک و اپیدمیولوژیک عقرب گزیدگی در ‮‭606‬ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در یک دوره ‮‭3‬ یساله از فروردین ‮‭93‬ تا پایان آذر ماه ‮‭95‬ انجام شد. نتایج: تعداد موارد عقرب گزیدگی ‮‭606‬ مورد بودکه بیشترین میزان گزش ‮‭38/6‬درصد در فصل تابستان و ‮‭29/9‬درصد در فصل بهار بوده است. ‮‭55/1‬درصد موارد پسر و ‮‭44/9‬درصد موارد دختر بوده اند. ‮‭38/1‬درصد موارد ساکن شهر و ‮‭1/9‬درصد موارد ساکن روستا بودند. ‮‭68/6‬درصد موارد گزش در اندام ها و مابقی در سر و گردن و تنه و ناحیه تناسلی بودند. ‮‭30/9‬درصد موارد عقرب گزیدگی در صبح، ‮‭12‬درصد موارد عصر، ‮‭29‬درصد موارد ابتدای شب و ‮‭21/5‬درصد موارد نیمه شب اتفاق افتاده است. میانگین زمتن رسیدن تا مرکز ‮‭9/23‬ ساعت بوده است (محدوده ‮‭0/5‬ تا ‮‭.)192‬ نتیجه گیری: ارتقای دانش پزشکان و در دسترس بودن سرم عقرب شاخص های مهمی در کنترل پیامد های عقرب گزیدگی به شمار می آیند. همچنین تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی جهت آگاه کردن والدین درباره‌ی اهمیت و لزوم توجه ویژه به عقرب گزیدگی می تواند از پیامدهای آن بکاهد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: واژگان کلیدی: عقرب، عقرب گزیدگی، بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رحمتی, محمدباقرUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
آزاد, محسنUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2571

Actions (login required)

View Item View Item