Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2568

[error in script] (2015) ررسی بیان ژن های ‮‭Exprortin‬ و‮‭TRBP‬ در بیماران مبتلا به سرطان پستان. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1336.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (237kB)

Abstract

غییر بیان ‮‭microRNA)miRNA(‬ ها یک مشخصه عمومی طیف گسترده ای از بدخیمی های انسانی می باشد. عدم تنظیم بیان و یا عملکرد پروتئین های مسئول بیوژتز ‮‭miRNA‬ها، از مکانیسم های پایه ای مولکولی در تغییر بیان ‮‭miRNA‬ها است. ‮‭XPO5‬ و ‮‭TRBP‬ دو عضو اصلی این مسیر هستند که تغییر بیانشان در چندین سرطان تاکنون گزارش شده است. با این وجود نقش این ژن‌ها به خوبی در سرطان پستان مورد پژوهش قرار نگرفته است از اینرو، در این مطالعه بر آن شدیم تا تغییرات بیان ‮‭XPO5‬ و ‮‭TRBP‬ را در سرطان مورد ارزیابی قرار دهیم. یافته ها: بررسی سطح بیان این دو ژن نشان داد که ‮‭XPO5‬ در ‮‭65/71‬ درصد و ‮‭TRBP‬ در ‮‭52/9‬ درصد بیماران دچار افزایش بیان شده‌اند و علی رغم تفاوت بیان این ژن ها در نمونه‌های توموری و غیر توموری پیرامونی، این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نیست ‮‭P<0/05(‬) و همچنین سطح بیان این دو ژن با شاخص های پاتولوژیکی بیماران از نظر آماری همراهی و همبستگی معنی داری ندارد. نتیجه گیری: افزایش بیان ژن های ‮‭XPO5‬ و ‮‭TRBP‬ در بیش از نیمی از بیماران در مطالعه ما می تواند نشانگر نقش احتمالی تومورزایی برای افزایش سطح بیان این ژن هادر سرطان پستان باشد. کلید واژه: بیان ژن، ‮‭XPO5‬، ‮‭TRBP‬، سرطان پستان

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: بیان ژن، ‮‭XPO5‬، ‮‭TRBP‬، سرطان پستان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شکاری, دکتر محمدUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
genetic
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Genetic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2568

Actions (login required)

View Item View Item