Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2559

[error in script] (2015) بررسی وضعیت مصرف میوه، سبزی و ماهی بر اساس سازه‌های الگوی فرا نظریه‌ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1333.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (248kB)

Abstract

مصرف میوه، سبزی و ماهی نقش مهمی در سلامتی انسان و پیشگیری از بیماری‌ها دارند. هدف این مطالعه تعیین وضعیت مصرف میوه، سبزی و ماهی بر اساس سازه های الگوی فرانظریه ای در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس بود. روش تحقیق: در این پژوهش توصیفی - تحلیلی تعداد ‮‭383‬ نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس به روش نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسسنامه ای که شامل مشخصات دموگرافیک و سازه های الگوی فرانظریه ای بود، استفاده شد داده ها به کمک نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ نسخه ‮‭19‬ و آزمون‌های آماری آنالیز و اریانس یک طرفه و روند خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: اکثریت افراد مورد بررسی در مرحله حفظ و نگهداری و کمترین درصد آنها در مرحله قصد مصرف میوه، سبزی . ماهی بودند. بین مراحل تغییر رفتار سبزیجات و ماهی با سازه های موازنه تصیمیم گیری، خود کار آمدی و فرآیندهای شناختی و رفتاری ارتباط معنی داری وجود داشت ‮‭P>0/05(‬) در مورد مصرف میوه نیز به استثنای فرآیندهای رفتاری چنین نتایجی مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه بین موازنه تصمیم گیری، خوکارآمدی و فرآیند تغییر با مراحل تغییر رفتار مصرف میوه، سبزی و ماهی ارتباط معنی داری مشاهده شد، پیشنهاد می‌گردد باطراحی و اجرای مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی فرانظریه‌ای و تقویت این سازه ها زمینه رسیدن به مراحل عمل و نگهداری فراهم شود. کلید واژه‌ها: میوه، سبزی، ماهی، الگوی فرانظریه‌ای، بندرعباس

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: میوه، سبزی، ماهی، الگوی فرانظریه‌ای، بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
آقاملایی, دکتر تیمورUNSPECIFIED
Subjects: health education
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2559

Actions (login required)

View Item View Item