Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2546

[error in script] (2015) تبیین تجارب کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خمیر در ارائه آموزش سلامت به مراجعین: یک مطالع کیفی. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1329.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (257kB)

Abstract

آموزش سلامت با هدف تامین و ارتقاء سلامت جامعه فرآیند پیچیده و چند بعدی است. هدف این مطالعه تبیین دیدگاه کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان خمیر در مورد ارائه آموزش سلامت به مردم بود. روش تحیق: این مطالعه به روش کیفی در شهرستان خمیر انجام شد. اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با ‮‭15‬ نفر از کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی با حداقل ‮‭3‬ سال سابقه کار که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری شد. جهت تحلیل داده‌ها از رویکرد تحلیل محتوا استفاده شد. برای اطمینان از مقبولیت داده‌ها از نظر سنجی مشارکت کنندگان استفاده گردید، قابلیت تایید یافته ها با بازنگری ناظرین مشخص شد. نتایج: در خصوص مفهوم سلامت، ‮‭1‬ درون مایه (تعریف کارکنان از آموزشی) و ‮‭3‬ طبقه اصلی (ضرورت آموزش، فواید آموزش و آموزش به عنوان وظیفه شغلی) و ‮‭3‬ زیر طبقه (تاثیر آموزش بر کیفیت خدمات، تاثیر آموزش بر کارکنان، تاثیر آموزش بر مراحعین) استخراج شد، در خصوص فرآیند آموزش، ‮‭2‬ درون مایه (فردی، شغلی) و ‮‭2‬ طبقه اصلی (یاد گیری مبتنی بر تجزیه و کسب مهارت های علمی) و ‮‭2‬ زیر طبقه (استفاده از مهارت های ارتباطی، استفاده از مهارت های آموزشی) استخراج گردید. در مورد موانع آموزش سلامت به مردم ‮‭2‬ درون مایه شامل (موانع انسانی و موانع غیر انسانی) ‮‭5‬ طبقه اصلی شامل (عوامل مدیریتی، عوامل فردی، عوامل مربوط به مراجعین، محیط فیزیکی و شرایط کار) و ‮‭2‬ زیر طبقه شامل (نگرش منفی مدیران و عملکرد نامناسب مدیران) استخراج شد. در مورد تسهیل کننده‌های آموزش سلامت به مردم ‮‭2‬ درون مایه (انگیزنده‌های درونی و انگیزنده های بیرونی) و ‮‭4‬ طبقه اصلی (حمایت مدیران، حمایت مراجعین، عملکرد مراجعین و عملکرد مدیران) استخراج گردید. نتیجه گیری: با توجه به دیدگاه مناسب کارکنان بهداشتی درمانی از آموزش به مراجعین اتخاذ راهکارهایی از سوی مسئولین جهت تفهیم امر آموزش به عنوان خدمت اصلی پرسنل در بهبود عملکرد وضعییت آموزش اثرگذار خواهد بود. توصیه می گردد برنامه ریزان آموزشی زمینه و شرایط لازم برای دسترسی کارکنان به مهارت های مورد نیاز فراهم نمایند. همچنین توجه مدیران به رفع چالش‌های آموزشی از طریق بهبود روش مدیریت آموزشی، افزایش مهارت های آموزشی مورد نیاز کارکنان و تامین محیط و شرایط کاری مناسب آموزش، ضروری است. کلید واژه‌ها: آموزش سلامت، کارکنان بهداشتی درمانی، مراکز بهداشتی درمانی، مطالعه کیفی

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: آموزش سلامت، کارکنان بهداشتی درمانی، مراکز بهداشتی درمانی، مطالعه کیفی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
آقاملایی, دکتر تیمورUNSPECIFIED
Subjects: health Information management
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2546

Actions (login required)

View Item View Item