Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2537

[error in script] (2011) اثر ‮‭Research Mentorship Program )RMP(‬ بر سطح کمی و کیفی پژوهش‌های صورت گرفته در بیمارستان ابن سینای بندرعباس. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1054.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (297kB)

Abstract

مقدمه: دانشگاه‌های کشور در جستجوی راهکارهایی جهت بهره‌وری بیشتر از توان عملی دانشجویان و هئیت علمی خود درجهت اقزایش تولیدات علمی می‌باشند. دانشجویان جهت شرکت در فعالیت‌های پژوهشی همیشه آنها در انجام مراحل مختلف پژوهش با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند این مشکل حتی در دوره‌های بالاتر و دوره‌های آموزشی تخصصی روانپزشکی نیز مشهود است. در برخی موارد فاصله زیاد علمی دانشجویان و اساتید راهنما باعث می‌شود که درک صحیحی از توانایی‌های دانشجو نیز به نتیجه دلخواه خود نرسد. روش کار: ‮‭Research Mentorship Program)RMP(‬ در ابتدای کار خود به مدت ‮‭۶‬ ماه با برگزار کردن جلسات و کارگاه‌های مختلف به معرفی خود به دانشجویان و اساتید پرداخت و چک لیست شرح حال و معاینه روانپزشکی طراحی شد و پس از اخذ تایید گروه روانپزشکی و کسب اجازه ریاست محترم بیمارستان در پرونده بیماران قرار داده شد. عناوین طرح‌های پیشنهاد اساتید از ایشان گرفته شد. در پایان طرح، فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته در محدوده زمانی چهار سال قبل از اجرای برنامه و یک سال و نیم بعد از اجرای ‮‭RMP‬ از نظر کمی و کیفی مورد مقایسه قرار گرفت و از نظر کمی تعداد پایان نامه‌ها، طرح تحقیقاتی، مقالات ارائه شده در کنگره‌های داخلی، مقالات چاپ شده در مجلات خارجی مقایسه گردید. داده‌ها در نرم افزار ‮‭SPSS‬ و ‮‭Excel‬ وارد شد و جهت آنالیز از‮‭Independent Sample T Test‬ استفاده شد. نتایج: میانگین تعداد مقالات خارجی، خلاصه مقالات فارسی، مقالات فارسی، طرح‌های تحقیقاتی مصوب، پایان‌نامه‌ها و خلاصه مقالات ارائه شده د رکنگره‌های خارجی در دوران قبل از انجام مداخله به و ترتیب‮‭۷۴۴‬،‮‭۰‬-+‮‭۳۸‬،‮‭۰‬،‮‭۷۷۶‬،‮‭۵‬-+‮‭۲۵‬،‮‭۵‬،‮‭۰۶۱‬،‮‭۱‬-+‮‭۶۳‬،‮‭۱‬،‮‭۷۶۸‬،‮‭۱‬-+‮‭۶۳‬،‮‭۳‬، ‮‭۷۵۶‬،‮‭۰‬-+‮‭۱‬ و‮‭۷۰۷‬،‮‭۰‬-+‮‭۲۵‬،‮‭۰‬ بود که که پس از انجام مداخله‌به‮‭۱‬-+‮‭۳‬،‮‭۱‬-+‮‭۱‬، ‮‭۳۰۹‬،‮‭۲‬-+‮‭۶۷‬،‮‭۲‬،‮‭۰۸۲‬،‮‭۲‬-+‮‭۶۷‬،‮‭۲‬،‮‭۵۲۸‬،‮‭۱‬-+‮‭۶۷‬،‮‭۲‬و تغییر کرده است. میانگین امتیازات بر اساس آیین نامه ارتقای هیئت علمی در هر دوره ‮‭۶‬ ماهه در قبل از انجام مداخله‮‭۳۰۶‬،‮‭۷‬-+‮‭۵۶۲‬،‮‭۱۶‬بوده که این میانگین در دوران پس از انجام مداخله به‮‭۹۴۲‬،‮‭۷‬-+‮‭۱۶۶‬،‮‭۲۸‬ ارتقا پیدا کرد. در نهایت میان ‮‭RMP‬ و تعداد مقالات انگلیسی، تعداد کل پایان نامه‌های حیطه روانپزشکی و امتیاز به دست آمده بر اساس آیین نامه ارتقای هیئت علمی ارتباط معنی‌داری یافت شد ‮‭.)P-value>0.05(‬ بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تجربه‌های حاصل از این دوره پیشنهاد می‌گردد که به پژوهش دانشجویی و فراهم آوردن شرایط لازم جهت فعالیت پژوهشی، تدوین آیی نامه‌ها یا قراردادهای یکسان جهت انجام همکاری بین اساتید و دانشجویان با تمرکز بر حقوق معنوی تولیدات علمی و شرح وظایف هر فرد، تسهیل و قانون‌مند شدن فرایند تصویب طرح‌های تحقیقاتی و سپس پیگیری آن تا زمان انجام مراحل نهایی طرح، ارایه خدمات مشاوره توسط کارشناسان آمار و روش تحیق به علاقه و هدایت تمامی پایان‌نامه تصویب شده در کمیته پایان‌نامه‌ها به سمت تصویب به عنوان طرح تحقیقاتی توجه کافی شود.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: Research Mentorship Program
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صدیق, حمزهUNSPECIFIED
Subjects: general
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Education
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2537

Actions (login required)

View Item View Item