Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2533

[error in script] (2015) بررسی استراتژی درمان مبتلایان به سرطان معده در مراجعین به بیمارستان شهید محمدی طی سالهای ‮‭1388-1393‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1327.jpg

Download (257kB) | Preview

Abstract

سرطان معده چهارمین سرطان شایع در سراسر دنیا و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان نیز می باشد. دو نوع متفاوت از آدنوکارسینوم معده وجود دارد که هر کدام مورفولوژی، پاتوژنز و پرو فایل ژنتیک مختص خود را دارند. با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت شناخت فاکتورهای خطر ابتلا به سرطان معده و همچنین محدودیت مطالعات انجام شده در این زمینه در کشور ما در این مطالعه بر آن شدیم تا اپیدمیولوژی سرطان معده را در کشور بررسی کنیم. روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی ‮‭141‬ بیمار مبتلا به سرطان معده که طی سال‌های ‮‭1388‬ تا ‮‭1393‬ به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مراجعه کرده و تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرها شامل وضعیت استعمال دخانیات، استفاده از مواد غذایی کنسرو شده و بسته‌بندی با مواد نگهدارنده، گروه خونی، کم خونی‌های تشخیص داده شده، مصرف بیش از حد نمک، تماس با اشعه و سابقه خانوادگی از سرطان معده در خویشاوندان بود. استراتژی درمان جراحی به کار گرفته و نتایج پاتولوژی نمونه‌های جراحی شده نیز ثبت شد. اطلاعات بدست آمده جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری ‮‭spss 21‬ طبقه بندی و با کمک آمار توصیفی، آزمونهای آماری ‮‭T‬ و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری آزمون کمتر از ‮‭0/05‬ در نظر گرفته شد. نتایج :در این مطالعه مقطعی ‮‭141‬ بیمار مبتلا به سرطان معده مورد بررسی قرار گرفتند .میانگین سنی افراد مورد مطالعه‮‭62/55 -+ 15/74‬ سال بود که محدوده سنی بیماران مورد مطالعه از ‮‭20‬ تا ‮‭96‬ سال متغیر بود. بررسی وضعیت گروه‌های خونی افراد مورد مطالعه نشان داد که شایعترین گروه خونی، گروه ‮‭A‬ بود. آدنوکارسینوم شایعترین نوع سرطان گزارش شده در افراد مورد مطالعه بود که در ‮‭126‬ نفر ‮‭89/36(‬) درصد از افراد گزارش شد و بعد از آن لنفوم ‮‭7/8(‬درصد) شایعترین پاتولوژی گزارش شده در افراد بود. رادیکال گاسترکتومی ساب توتال شایعترین عمل جراحی انجام شده در افراد مورد مطالعه بود که در ‮‭30‬ نفر ‮‭21/3(‬) درصد انجام شده بود. نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می‌دهد که شایعترین نوع سرطان معده آدنوکارسینوم است که بیشتر در مردان با گروه خونی ‮‭A‬ رخ می‌دهد. با توجه به محدودیت مطالعات انجام شده در این زمینه انجام مطالعات آینده نگر با حجم نمونه بیشتر جهت روشن ساختن و شناختن عوامل خطر این بیماری توصیه می‌شود. واژگان کلیدی: سرطان معده، آدنوکارسینوم، بندرعباس

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سرطان معده، آدنوکارسینوم، بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
خزدوز،, دکتر محمدUNSPECIFIED
Subjects: gastrointestinal and hepatic
internal medicine
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2533

Actions (login required)

View Item View Item