Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2523

[error in script] (2015) فراوانی اسفروسیتوزیس ارثی در نوزادان مبتلا به زردی بستری در بیمارستان کودکان شهر بندرعباس از شهریور ماه‮‭1392‬ تا شهریور ماه ‮‭1393‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1324.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (245kB)

Abstract

سفروسیتوزیس ارثی یک بیماری همولیتیک شایع در بین جمعیت اروپای شمالی است. نوزادان با اسفروسیتوزیس ارثی ممکن است. زردی قابل توجه داشته باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی بیماری اسفروسیتوزیس ارثی در نوزادان مبتلا به زردی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس صورت پذیرفت. روش کار: در این مطالعه مقطعی ‮‭814‬ نوزاد مبتلا به زردی بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس از شهریور ‮‭1392‬ لغایت شهریور ‮‭1393‬ مورد بررسی قرار گرفتند. نوزادن با بیلی روبین سرم بالا در حد فتوتراپی وارد مطالعه شدند. نوزادان در صورت عدم رضایت والدین، آنورمالی های مادرزادی، عفونت، بیماری انسدادی مجاری صفراوی و نوزاد بد حال از مطالعه خارج شدند. نوزادانی که ‮‭36 -> MCHC‬ گرم در دسی لیتر داشتند برای آنها لام خون محیطی تهیه شد. اطلاعات بدست آمده جمع آوری شد و توسط نرم افزار ‮‭SPSS‬ و شاخص‌های آماری میانگین، انحراف معیار، فراوانی و سایز شاخص‌های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: ‮‭814‬ نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند ‮‭58/1‬درصد پسر و ‮‭41/9‬درصد بودند. میانگین بیلی روبین آنها هنگام ورود به مطالعه ‮‭16/96-+3/49‬ بود. میانگین هموگلوبین و ‮‭MCHC‬ آنها به ترتیب ‮‭14/69-+2/19‬ و ‮‭24-+1/37‬ بود. نوزادان ‮‭798(‬نوزاد) ‮‭MCHC‬ کمتر از ‮‭36‬ و ‮‭2‬ درصد آنها ‮‭16(‬درصد) ‮‭MCHC‬ بیشتر و مساوی ‮‭36‬ داشتند تست شکنندگی اسموتیک در هر ‮‭61‬ نوزاد نرمال شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد هیچ کدام از نوزادان مبتلا به زردی بستری در بیمارستان اسفروسیتوزیس ارثی نداشتند. کلید واژه : اسفروسیتوزیس ارثی، زردی نوزادی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: اسفروسیتوزیس ارثی، زردی نوزادی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مولوی, دکتر محمدعلیUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2523

Actions (login required)

View Item View Item