Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2516

[error in script] (2011) بررسی شدت رنگ‌پذیری آدنوکار سینومای پروستات توسط ‮‭P53‬ به روش ایمونوهیستوشیمایی . ارتباط آن با گرید گلیسون. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1049.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (235kB)

Abstract

مقدمه:آدنوکارسینوم پروستات شایع‌ترین بدخیمی دستگاه‌های داخلی بدن و دومین علت مرگ در اثر سرطان پس از سرطان ریه در مردان می‌باشد. پایه‌ی ژنتیکی بسیاری از نئوپلاسم‌ها باژن‌های سرکوب گر تومور از جمله ‮‭P53‬ در ارتباط است . به همین دلیل بر آن شدیم در این مطالعه به بررسی ارتباط شدت رنگ پذیری بافتی توسط ‮‭P53‬ و گرید گلیسون بپردازیم . روش‌کا: در این مطالعه مقطعی، بیمارانی که ازاز تاریخ ‮‭۱۳۸۵‬ لغایت ‮‭۱۳۸۸‬ به بخش پاتولوژی بیمارستان شهید محمدی مراجعه کرده بودند و تشخیص آدنوکارسینوم پروستات تایید شده بود وارد مطالعه شدند . نمونه‌ها پس از رنگ آمیری هماتوکسیلین ائوزین در صورتی که توسط پاتولوژیست تشخیص آدنوکارسینوم قطعی شد، تحت رنگ آمیزی بافتی توسط روش ایمونوهیستوشیمیایی مارکر‮‭P53‬ به روش ‮‭IHC‬ به روش ایمونوپراکسیداز صورت گرفته و شدت آن ثبت گردید. جهت کنترل مثبت از بافت کانسر کولون و کنترل منفی از بافت غیر تومورال پروستات استفاده شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم افزار آماری ‮‭SPSS16‬ شد و توسط روش‌های آماری توصیفی و تست ‮‭Chi - square‬ مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج: میانگین سن ‮‭۳۰‬ نفر مورد مطالعه ‮‭۸/۵‬-+‮‭۷۷/۱۰‬ سال بود که از ‮‭۶۰‬ سال تا ‮‭۹۱‬ سال متغیربود. ‮‭Grading‬ تومور از ‮‭۲‬ تا ‮‭۱۰‬ متغیر بود و بیشترین فراوانی ‮‭Grading‬ مربوط به گرید ‮‭۷‬ بود. نتیج مطالعه نشان داد با افزایش درجه گلیسون از درجه بالا شدت رنگ پذیری ‮‭P53‬ نیز افزایش می‌یابد‮‭.)P>0.001(‬ بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل حاکی از آن بود که بین افزایش درجه گلیسون و شدت رنگ پذیری ‮‭P53‬ ارتباط مستقیمی وجود دارد. واژگان کلیدی: ‮‭P53 Staining‬ - گرید گلیسون - آدنوکارسینوم پروستات

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ‭P53 Staining‬ - گرید گلیسون - آدنوکارسینوم پروستات
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, عبداللهUNSPECIFIED
Subjects: UROLOGY
NEPHROLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Urology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2516

Actions (login required)

View Item View Item