Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2515

[error in script] (2016) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی در مورد ایمپلنت‌های دندانی و بایدها و نبایدهای استفاده از ایمپلنت در شهرستان بندرعباس در سال ‮‭1395‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1454.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (86kB)

Abstract

امروزه جایگزین کردن دندان های از دست رفته به وسیله‌ی ایمپلنت های دندانی روشی بسیار کار آمد در سطح جهان است. با توجه به افزایش تقاضا برای درمان ایمپلنت، ضرورت ارتقای دانش و آگاهی دندانپزشکان عمومی نسبت به این درمان ها بیش از پیش احساس میشود. مواد و روش ها: در یک مطالعه ی توصیفی مقطعی، آگاهی و نگرش ‮‭73‬ دندانپزشک عمومی فعال ‮‭28(‬ زن و ‮‭45‬ مرد) در شهر بندرعباس درباره جنبه های مخلف ایمپلنت های دندانی با یک پرسشنامه ی خود ایفا به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ نسخه ی ‮‭19‬ استفاده شد. ابتدا فراوانی و درصد پاسخ های دندانپزشکان به سوالات مختلف پرسشنامه و نیز سوتلات دموگرافیک تعیین و گزارش شد. نتایج: ‮‭31,5‬درصد از افراد کمتر از ‮‭5‬ سال، ‮‭27,4‬درصد ‮‭5‬ تا‮‭10‬ سال، ‮‭10,5‬ سال, ‮‭20,5‬درصد ‮‭10‬ تا ‮‭15‬ سال، ‮‭15,1‬درصد تا‮‭15‬ تا‮‭20‬ سال و‮‭5,5‬درصد بیشتر از ‮‭20‬ سال سابقه کار دارند. بر اساس نتایج میان نمره دندانپزشکان با جنسیت و سال‌های فعالیت آنها ارتباط معناداری مشاهده نشد. همچنین میان نمره دندانپزشکان و میزان مطالعه آنها، حضور در دوره های باز آموزی و داشتن موضوعات مرتبط با ایمپلنت ارتباط معناداری یافت شد. بحث: علیرغم اینکه دندانپزشکان آگاهی قابل قبولی درباره درمان های ایمپلنت داشته اند، به دلیل اهمیت درمان های ایمپلنت در نوتوانی بیماران، ضرورت ارتقای سطح بهداشت دهان و دندان و نیزبرخورداری افراد جامعه از مزایای این دمان ها؛ ضرورت تلاش های بیشتر برای ارتقای آگاهی دندانپزشکان عمومی احساس میگردد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ایمپلنت ، دندان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
فرجود, احسانUNSPECIFIED
Subjects: restorative dentistry
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral Medicine
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2515

Actions (login required)

View Item View Item