Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2513

[error in script] (2015) بازگشت به کار در بیماران مولتیپل تروما مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی از سال ‮‭1391‬ تا ‮‭1393‬ بر اساس میزان آسیب های ارتوپدی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1321.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (248kB)

Abstract

تروما یکی از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی در سراسر جهان است که به طور عمده جوانان و سالمندان را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث مرگ بیش از ‮‭14500‬ نفر در هر سال در کشور انگلستان می شود و در ایران آمار این گونه بیماران بسیار بالا می باشد. تحقیقات زیادی در جهت شناختن عوامل بازگشت به کار ‮‭RTW(‬) در بیماران آسیب دیده انجام شده است. در این مطالعه بر آن شدیم که توانایی بازگشت به کار این بیماران را در منطقه بندر عباس و مرکز ترومای شهید محمدی بررسی کنیم. روش تحقیق: جامعه و نمونه آماری این مطالعه شامل تمامی بیماران مراجعه کننده مولتیپل تروما در آنکالی های پزشک ارتوپد مسوؤل طرح درسالهای ‮‭91‬ تا ‮‭93‬ بود، با توجه به این که پرونده ها و عکسهای رادیوگرافی آنها در بایگانی پزشک معالج وجود داشت، با روش سیستماتیک تعداد ‮‭95‬ نفر از آنها انتخاب و وارد مطالعه شدند. نتایج: در این مطالعه ‮‭73‬ نفر شرکت داشتند که ‮‭62‬ نفر ‮‭84/9(‬درصد) مرد و ‮‭11‬ نفر ‮‭15/1(‬درصد) زن بودند. میانگین سنی افراد شرکت کننده‮‭32/26-+ 15/77‬ ساال بود که حداقل ‮‭2‬ سال و حداکثر ‮‭70‬ سال بود .از ‮‭73‬ بیمار ، ‮‭49‬ بیمار ‮‭67/1(‬درصد) بازگشت به کار داشتند ، ‮‭24‬ بیمار ‮‭32/9(‬درصد) بازگشت به کار نداشتند و هیچ یک از بیماران شغل خور دار تغییر نداده بودند. بین بازگشت به کار و شغل و بین بازگشت به کار و میزان بازتوانی اختلاف معناداری وجود داشت ‮‭P-value>0.05(‬) بین بازگشت به کار و سن، جنس، نوع شکستگی (مفصلی و غیر مفصلی) ، تعداد شکستگی ، عضو اسیب دیده (اندام فوقانی / تحتانی / هر دو باهم) و طول مدت بازتوانی اختلاف معناداری وجود نداشت. ‮‭P-value<0.05(‬) نتیجه گیری: در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که یکی از نتایج مثبت ما این بوده است که حساسیت پزشک معالج در رسیدن به حداکثر ‮‭fixation‬ جهت ‮‭ROM‬ زودرس و ‮‭reduction‬ نزدیک به آناتومیک سطوح مفصل باعث بی اثر شدن شکستگی سطح مفصل در نتیجه ی نهایی می شود .همچنین ‮‭fixation‬ تمام شکستگی ها در یک بیمار ‮‭multiple trauma‬ با حداکثر وسایل ارتوپدی باعث بی اثر شدن تعداد شکستگی ها در نتیجه ی نهایی خواهد شد. واژه های کلیدی : مولتیپل تروما، بازگشت به کار، اسیب های ارتوپدی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: مولتیپل تروما، بازگشت به کار، اسیب های ارتوپدی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
عطاریان, دکتر علیUNSPECIFIED
Subjects: orthopedic
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Orthopedic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2513

Actions (login required)

View Item View Item