Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2502

[error in script] (2011) تعیین میزان رعایت بهداشت دست از سوی پرسنل بهداشتی و درمان در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1045.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (239kB)

Abstract

زمینه: دست پرسنل بیمارستان عامل اصلی انتقال باکتری از سطوح بیمارستان به بیماران است که منجر به عفونتهای بیمارستانی میشود که این عفونت، یکی از مشکلات عمده بیماران در بیمارستان میباشد. شستشو دست با تکنیک صحیح میتواند جلوی این عفونتها را بگیرد. ما با توجه به مطالعات قبلی که شستشو دست را در پرسنل بیمارستانی پایینگزارش کرده‌اند، این بررسی را انجام دادیم.هدف: این مطالعه به منظور بررسی میزان رعایت بهداشت دست از سوی پرسنل مرکز آموزشس و درمانی شهید محمدی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰‬ روی ‮‭۲۰۷‬ نفر صورت گرفت.روش کار: در این مطالعه مقطعی، ‮‭۲۰۷‬ نفر از ‮‭۹۰۸‬ پرسنل بیمارستانی به صورت رندوم وارد مطالع شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. جهت تعیین رابطه آگاهی با متغیرهایی مورد نظر از آزمون مجذورکای و ‮‭t‬، توسط نرم افزار‮‭۱۳‬ ‮‭SPSS‬ استفاده شد.یافته‌ها: نتایج آزمون کای دو نشان داد سطح رعایت بهداشت دست فقط در ‮‭۶.۹‬ درصد مردان و ‮‭۵.۱‬ درصد زنان مناسب بود و تفاوتی معنی‌داری بین رعایت شستشو دست با تحصیلات دیده نشد و برخلاف خیلی از تحقیقات قبلی رعایت بهداشت دست مردان نسبت به زنان بهتر بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که رعایت بهداشت دست از سوی پرسنل مرکز آموزشی ودرمانی شهید محمدی بندرعباس مشابه سایر تحقیقات ضعیف است، لذا پشنهاد میشود برای تمامی افرادیکه در بیمارستان فعالیت می‌کنند، دوره‌های آموزشی در نظر گرفته شود و اهمیت شستشوی دستها بصورت کامل برای آنها بازگویی گردد. به نظر میرسد مقوله شستشو دست نیاز به فعالیت هر چه بیشتر کمیته‌های عفونتهای بیمارستانی دارد.کلیدواژه‌ها: رعایت بهداشت دست، عفونت بیمارستانی، پرسنل بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: رعایت بهداشت دست، عفونت بیمارستانی، پرسنل بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نخعی, احمدرضاUNSPECIFIED
داوودیان, پریوشUNSPECIFIED
Subjects: environmental health
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Environmental Health Engineering
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2502

Actions (login required)

View Item View Item