Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2464

[error in script] (1384) تعیین شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
995.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (155kB)

Abstract

مقدمه: تالاسمی یک نوع کم خونی همولیتیک مزمن و شایع ترین بیماری وراثتی دنیا می باشد. بسیاری از مبتلایان به این بیماری از مشکلات روحی و روانی رنج می برند. این مطالعه با هدف تعیین شیوع افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد که در سال ‮‭۸۸‬ بر روی ‮‭۱۰۰‬ نفر از کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور که در گروه سنی ‮‭۸‬ تا‮‭۱۸‬ سال قرار داشتند در مرکز تالاسمی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است . جهت اندازه گیری افسردگی از پرسشنامه افسردگی کودکان ‮‭DSRS‬ و جهت اضطراب از پرسشنامه اضطراب کودکان ‮‭RCMA‬ استفاده گردید. همچنین پرسشنامه سلامت عمومی ‮‭۲۸‬- ‮‭GHQ‬ برای مادران بیماران تکمیل گردید.داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS 16‬ و با استفاده از آزمون های آماری کای دو و آزمون ‮‭T‬ مستقل و آنالیز واریانس ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج :از میان افراد مورد مطالعه ‮‭۴۰‬ نفر (‮‭۴۰‬ ) پسر و ‮‭۶۰‬ نفر (‮‭۶۰‬) دختر بودند. متوسط سن بیماران ‮‭۳/۲‬-+‮‭۸۳‬/ ‮‭۱۳‬ سال بود. ‮‭۸۱‬ نفر (‮‭۸۱‬) در حال حاضر مشغول به تحصیل بودند. از این میان ‮‭۶۴‬ نفر (‮‭۶۴‬) ساکن شهر و ‮‭۳۶‬ نفر (‮‭۳۶‬) ساکن روستا بودند. از میان افراد مورد مطالعه ‮‭۹۱‬ نفر (‮‭۹۱‬) افسردگی و همچنین ‮‭۵۹‬ نفر (‮‭۵۹‬) اضطراب داشتند. تفاوت معنادار آماری بین سن افراد دارای اضطراب افسردگی با سایرین وجود نداشت . (‮‭۵‬ ‮‭۰/۰‬> ‮‭P‬) بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه و با توجه به اینکه بروز افسردگی و اضطراب در سنین پایین میتواند جنبه های مختلف زندگی این بیماران را تحت تاثیر قرار دهد پیگیری و درمان این بیماران و ویزیت توسط روانپزشک پیشنهاد میگردد. واژگان کلیدی : تالاسمی، افسردگی، اضطراب، سلامت عمومی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: تالاسمی، افسردگی، اضطراب، سلامت عمومی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مویدی, فرحUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
HEMATOLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2464

Actions (login required)

View Item View Item