Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2435

[error in script] (2012) بررسی اثر پروبیوتیک برمدت اسهال و طول مدت بستری کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1134.png
Restricted to Repository staff only

Download (277kB)

Abstract

زمینه و هدف- گاستروانتریت حاد شایع ترین علت بستری اطفال در بیمارستان است. به علت شیوع بالای گاستروانتریت روتاویروسی و مرگ و میر و ناخوشی ناشی از آن باید راه های درمانی مناسب مدنظر باشد. هرچند دهیدراتاسیون مانع مرگ و میر ناشی از دهیدراتاسیون و اسیدوز می شود. اما در کاهش طول مدت اسهال بی تاثیر است. پروبیوتیک ها با تحریک سیستم ایمنی جلوگیری از اتصال میکروارگانیسم های پاتوژن با اپتلیوم و سطح موکوسی دیواره روده و مکانیسم های دفاعی دیگر با ممانعت از رشد پاتوژن در روده تاثیر مثبتی در بهبودی بیماریهای اسهالی دارد. با وجود انجام تحقیقات در مورد تاثیر پروبیوتیک ها بر اسهال کودکان در کشورهای توسعه یافته در ایران مطالعات بسیار محدودی در این زمینه انجام شده است. لذا بر آن شدیم تا به بررسی تاثیر پروبیوتیک ها بر اسهال و طول مدت بستری کودکان ‮‭۳‬ ماه تا ‮‭۳‬ سال مبتلا به گاستروانتریت حاد مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۰‬ بپردازیم. روش کار- در این کارآزمایی بالینی ‮‭۱۰۰‬ کودک ‮‭۳‬ ماه تا ‮‭۳‬ سال مبتلا به اسهال حاد بستری شده در اورژانس بیمارستان کودکان بندرعباس به دو گروه مساوی تقسیم شدند و پس از دریافت اقدامات اولیه برای گروه مورد پودر پروبیوتیک خوراکی حاوی ‮‭۷‬ میکروارگانیسم مفید از گونه های لاکتوباسیلوس - بیفیدوباکتریوم و استرپتوکوکوس تجویز شد. پودر پروبیوتیک از روی اول پذیرش به مدت ‮‭۵‬ روز روزانه یک بسته پودر یک گرمی به صورت محلول در ‮‭۵۰‬ میلی لیتر آب تجویز شد. دو گروه از نظر مدت اسهال و طول مدت بستری مقایسه شدند. اطلاعات جمع آوری شده با آزمون ‮‭chi square , Ttest‬ آنالیز شدند نتایج - دو گروه از نظر جنس نوع تغذیه سن وزن تولد و وزن فعلی اختلاف معنی داری نداشتند(‮‭۰/۰۵‬<‮‭p‬) میانگین مدت اسهال و مدت بستری به ترتیب‮‭۱۰/۸‬-+‮‭۳/۷۴‬ و‮‭۰/۵۲‬+-‮‭۲/۳۶‬روز در گروه مورد و ‮‭۱/۴۱‬-+‮‭۴/۱۴‬و ‮‭۰/۶۷‬-+‮‭۲/۴۶‬روز در گ‌روه شاهدبودکه تفاوت معنی داری درمدت اسهال (‮‭۰/۱۱۶‬=‮‭p‬)و مدت بستری (‮‭۰/۴۱۱‬=‮‭p‬)بین دو گروه مشاهده نشد. نتیجه گیری- در مطالعه ما مصرف پروبیوتیک کاهش معنا داری در مدت اسهال و طول مدت بستری کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد نداشت. هرچند انجام مطالعات گسترده تر با حجم نمونه بیشتر و بیماران در دسترس تر جهت پیگیری دقیق تر توصیه می شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: اسهال پروبیوتیک کودکان گاستروانتریت
Supervisor:
Supervisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2435

Actions (login required)

View Item View Item