Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2428

[error in script] (2011) بررسی بقاء نوزادان رسیده و نارس به دنیا آمده در بیمارستان شریعتی بندرعباس سال ‮‭۱۳۸۹-۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1132.png
Restricted to Repository staff only

Download (299kB)

Abstract

قدمه: تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت نوزادان، بعنوان یک گروه آسیب‌پذیر در خدمات بهداشتی درمانی جایگاه ویژه‌ای دارد چرا که ‮‭۲۸‬ روز اول پس از تولد به دلیل نیاز به تطابق‌های فیزیولوژیک متعدد برای دستیابی به زندگی خارج رحمی، دوره حساسی بوده و مرگ و میر بالایی دارد. مرگ و میر نوزادان بعنوان یکی از مهمترین شاخص‌های بهداشتی هر کشور در نظر گرفته میشود. اولین قدم در کاهش میزان مرگ و میر و ارتقاء این شاخص، شناسایی علل مرگ و فاکتورهای وابسته به آن است. هدف از این مطالعه، بررسی بقای نوزادان بر حسب سن حاملگی و سایر فاکتورهای دخیل در مورد تالیتی نوزادان در بندرعباس، طی دو سال است. روش کار: این مطالعه وصیفی مقطعی گذشته‌نگر در ‮‭۱۰۰۰‬ نوزاد زنده متولد شده در بیمارستان شریعتی بندرعباس طی سالهای ‮‭۸۹-۹۰‬ صورت پذیرفت. اطلاعات در مورد نوزادان از پرونده‌های پزشکی، استخراج و درچک لیست تهیه شده به این منظور درج گردید. با توجه به پیگیری سر نوشت نوزادان تا ‮‭۲۸‬ روزگی، اطلاعات، توسط ‮‭SPSS 16‬، روش‌های آماری توصیفی و تست‌های آماری ‮‭T-tes‬ و‮‭Chi-square‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: این مطالعه شامل ‮‭۱۰۰۰‬ نوزاد زنده متولد شده بود که از بین آنها در کل، ‮‭۶‬درصد,‮‭۹۷‬ نوزادان زنده و ‮‭۴‬درصد,‮‭۲‬ نوزادان فوت شدند. میانگین سن حاملگی در میان نوزادان، ‮‭۲‬+-‮‭36.7‬ هفته بود. ‮‭۱۸‬ مورد از موارد مرگ و میر (‮‭۳‬درصد/‮‭۸۲‬) در سنین حاملگی زیر ‮‭۲۸‬ هفته اتفاق افتاده است. تست ‮‭Chi-square‬ برای نارس بودن معنادار بود ‮‭.)P=value>0.001(‬ میانگین وزن نوزادان ‮‭۵۵۵‬+-‮‭۲۹۷۸,۱‬ گرم بوده که ‮‭۱۴‬ مورد از موارد مرگ، وزن زیر ‮‭۱۵۰۰‬ گرم داشتند. آزمون ‮‭Chi-square‬ نشان داد که وزن پایین تولد ارتباط معناداری با میزان مرگ دارد. (‮‭۱.)P-value>0.00‬ میانگین آپگار دقیقه اول نوزادان ‮‭۱,۲‬+- ‮‭۸,۶‬ و دقیقه پنجم ‮‭۱,۳‬+-‮‭۹,۶‬ بود. ‮‭21‬ مورد از موارد مرگ (‮‭۲‬درصد,‮‭۷۴‬) میان نوزادان با آپگار ‮‭۰-۵‬ رخ داد. ‮‭۲‬ نوزاد (‮‭۹‬درصد,‮‭۳‬) با آپگار ‮‭۶-۷‬ فوت شدند. آزمون ‮‭Chi-square‬ نشان داد که آپگار پایین زمان تولد با میزان مرگ، ارتباط دارد. ‮‭P-value>0.001(‬) همچنین ارتباط معناداری میان عدم دریافت استرویید و مرگ در نوزادان نارس وجود داشت. (‮‭۱P-value>0.00‬) آزمون ‮‭Chi-square‬ نشان داد که میان بیماری مادر و مورتالیتی بیشتر نوزادان نیز، ارتباط معناداری وجود دارد. ‮‭P-value>0.001(‬) دخیل بودن فاکتورهایی مانند جنسیت نوزاد، نحوه زایمان و تعداد قل در میزان بقای نوزادان، در این مطالعه ثابت نشد. نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که برخی فاکتورهای نوزادی و مادری (وزن پایین تولد، آپگار پایین هنگام تولد، نارس بودن و سن کم حاملگی و در نوزادان نارس، وجود بیماری در مادر و عدم دریافت استرویید(بتا متازون)، می‌توانند مرگ و میر نوزادان را متاثر کنند، در حالیکه جنس نوزاد، نحوه زایمان و تعداد قل، بعنوان عامل خطر مطرح نبودند. توجه به این فاکتورها میتواند در شناسایی نوزادان در معرض خطر مرگ و میر و تامین فاکتورهای کاهنده‌ی آن موثر باشند.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: میزان مرگ و میر، میزان بقا، نوزادان رسیده و نارس، عوامل خطر
Persian Keywords: میزان مرگ و میر، میزان بقا، نوزادان رسیده و نارس، عوامل خطر
Supervisor:
Supervisor NameEmail
امیریان, ملیحهUNSPECIFIED
نادری, سلماUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2428

Actions (login required)

View Item View Item