Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2426

[error in script] (1384) بررسی تاثیر تجویز درمانهای کنترولر بر میزان عود علایم بیماران دچار حمله حاد آسم مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
985.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (176kB)

Abstract

آسم شایعترین بیماری مزمن دوران کودکی است که باعث بستریهای متعدد بیماران مبتلا در بیمارستان می گردد که بسیاری از این موارد ناشی از کنترل ضعیف آسم در مبتلایان می باشد. به منظور کاستن از میزان عود حملات استفاده از درمانهای کنترولر طولانی مدت تا حد زیادی پذیرفته شده است که می تواند شامل کورتیکوسترویید استنشاقی، مهار کننده های لکوترین، تثبیت کننده های ماست سل، بتاآگونیست های طولانی اثر استنشاقی و یا ترکیبی از آنان باشد.با این وجود درمانهای کنترولر بندرت در هنگام ترخیص بیماران ازاورژانس تجویز میگردند. عدم توافق در استفاده از درمانهای کنترولر کوتاه مدت یا بلند مدت نیاز به بررسی بیشتر تاثیر آنها را مطرح می سازد. این مطالعه به جهت تایید یا رد تاثیر مثبت درمانهای کنترولر طولانی مدت بر عود علایم اسم و نیاز مجدد به بستری به انجام رسیده است . روش کار : در این مطالعه طی یک مقطع زمانی ‮‭۸‬ ماه هر یک از کودکان با سن کمتر از ‮‭۱۲‬ سالی که با تشخیص حمله آسم با شدت متوسط تا شدید بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شدند در زمان ترخیص بصورت تصادفی با یکی از دو روش درمانی ذیل مورد ادامه درمان قرار گرفتند: روش اول پردنیزولون خوراکی بمدت ‮‭۵‬ روز بعلاوه درمان کنترولر استنشاقی بمدت ‮‭۳‬ ماه و برونکودیلاتور استنشاقی در صورت نیاز . روش دوم پردنیزولون خوراکی بمدت ‮‭۵‬ روز بهمراه برونکودیلاتور استنشاقی در صورت نیاز، بدون درمان کنترولر. تمامی بیماران یک هفته پس از ترخیص و سپس طی ‮‭۳‬ ماه ماهانه مورد ویزیت مجدد واقع شدند و از نظر دفعات عود علایم، مصرف برونکودیلاتور، دفعات مراجعه به اورژانس بدلیل عود علایم ، مورد پیگیری قرار گرفتند.عده افراد واجد شرایط ورود به این مطالعه ‮‭۷۴‬ نفر بود که با حذف نفرات با عدم مراجعه یا پیگیری ضعیف ‮‭۵۰‬ نفر شامل ‮‭۲‬ گروه ‮‭۲۵‬ نفره درمان شده با هر یک از روشهای مذکور باقی ماندند. اطلاعات بدست آمده در مورد این افراد توسط نرم افزار ‮‭SPSS‬ ، استفاده از روشهای آماری توصیفی و آزمونهای استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: محاسبه خطر نسبی بروز عوارض آسم در افراد تحت درمان کنترولر در مورد سرفه کشیده ‮‭33RR(‬ ،‮‭CI‬: ‮‭۷۷‬ - ‮‭۱۴‬) ، خس خس سینه ‮‭43RR(‬ ، ‮‭۹۵‬ ‮‭CI‬ :‮‭۸۷‬ - ‮‭۲۱‬) و تنگی نفس ( ‮‭RR‬ ‮‭۲۳‬ ، ‮‭۹۵‬ ‮‭CI‬ : ‮‭۷۱‬ - ‮‭۰/۰۷‬) نیاز به مراجعه به اورژانس ‮‭11RR(‬ ، ‮‭۹۵‬ ‮‭I‬ ‮‭C‬:‮‭۰/۸۱‬ - ‮‭۰/۰۱‬) و عدم بستری مجدد ( ‮‭1/19 RR‬، ‮‭1/00-1/41 :CI 95‬) نشانگر آن است که کودکانی که تحت درمان با کورتیکواستروئید استنشاقی قرار داشتند به میزان قابل تو جهی کمتر از گروهی که کورتون استنشاقی دریافت نکردند دچار سرفه طول کشیده ، تنگی نفس ، خس خس سینه، نیاز به مراجعه به اورژانس و بستری مجدد شدند. نتیجه گیری: کورتیکو استروئید استنشاقی بعنوان درمان کنترولر نقش موثری در کاهش عود علایم در بیماران مبتلا به آسم دارد. کلمات کلیدی : عود ، حمله آسم ، کورتیکو استروئید، کنترولر

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: عود ، حمله آسم ، کورتیکو استروئید، کنترولر
Supervisor:
Supervisor NameEmail
محمدی, کوروشUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2426

Actions (login required)

View Item View Item