Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2403

[error in script] (2017) بررسی عملکرد سیستم بیوفیلتراسیون با بستر مخلوط پلی‌اورتان و فیبر نخل در خذف سولفید هیدروژن از هوا. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1449.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (104kB)

Abstract

بررسی عملکرد سیستم بیوفیلتراسیون مخلوط پلی اورتان و فیبر نخل در خذف سولفید هیدروژن از هوا زمینه و هدف: انتشارات سولفید هیدروژن (یک گاز بدبو و سمی) به اتمسفر بدلیل اثرات خطرناک بالقوه بر سلامت انسان یک نگرانی در زمینه سلامت عمومی می باشد. بنابراین خذف سولفید هیدروژن از جریان هوای آلوده لازم می باشد. در این مطالعه، عملکرد بیوفیلتری با بستر مخلوط فوم پلی اورتان و فیبر نخل در خذف سولفید هیدروژن مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق: برای خذف سولفید هیدروژن از سیستم بیوفیلتر ‮‭3‬ طبقه با عرض ‮‭10/5‬ و ارتفاع موثر ‮‭60‬ سانتیمتر استفاده شد. جریان هوای حاوی سولفید هیدروژن با دبی های ‮‭6/6‬ و ‮‭10/4‬ لیتر بر دقیقه و زمان ماندهای بسترخالی ‮‭EBRT(‬) برابر ‮‭47‬ و ‮‭30‬ ثانیه وارد بیوفیلتر شد. غلظت ورودی و خروجی سولفید هیدروژن به روش یدومتری سنجش گردید علاوه براین ، مقدار سولفات و ‮‭pH‬ بستر و شیرابه خروجی از بیوفیلتر و افت فشار در امتداد ارتفاع بیوفیلتر نیز پایش شدند. حذف این آلاینده با استفاده از مدل های سینتیکی میشائلیس منتن و هالدان آنالیز شد. یافته‌ها: در این مطالعه راندمان حذف بیش از ‮‭90‬درصد برای غلظت سولفید هیدروژن ورودی تا ‮‭479‬ میلی گرم بر متر مکعب در ‮‭EBRT‬ برابر ‮‭47‬ ثانیه حاصل شد حداکثر ظرفیت خذف ‮‭ECmax(‬) بیوفیلتر برابر ‮‭36/0 g/m.h‬ در بار ورودی ‮‭37/7 g/m.h‬ بدست آمد. با افزایش ظرفیت حذف بیوفیلتر ، محتوای سولفات بستر تا ‮‭9/49‬ میلی گرم به ازای هر گرم بستر افزایش و ‮‭pH‬ بستر به کمتر از ‮‭2‬ کاهش یافت . افت فشار بیوفیلتر در طی دوره بهره برداری کمتر از ‮‭5‬ میلی متر آب بود. مطالعه سنتیک‌های حذف سولفید هیدروژن نشان داد که حذف این ماده در بیوفیلتر بخوبی از سینتیک هالدان پیروی می کرد.نتیجه‌کیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بیوفیلتر با بسترمخلوط فوم پلی اورتان و فیبرنخل کارایی مناسبی در تصفیه هوای آلوده به سولفید هیدروژن دارد حذف بیوژیکی این آلاینده در سیستم همراه با افزایش سولفات و اسیدی شدن بستر و شیرابه بود. سیستم بیوفیلتر با شرایط بهره برداری مورد نظر در این مطالعه افت فشارناچیزی نشان داد. پیام حاصل از تحقیق : نگاه کلی به نتایج این تحقیق نشان دادکه مخلوطی از قوم پلی اورتان و فیبر نخل می تواند بعنوان یک بستر بالقوه بیوفیلتر (با افت فشار کم) جهت تصفیه جریانات هوای حاوی سولفید هیدروژن در نظر گرفته شود.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: کلمات کلیدی: بیوفیلتراسیون، سولفید هیدروژن، فوم پلی اورتان / فیبرنخل
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حیدری, محسنUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
علی پور, ولیUNSPECIFIED
Subjects: environmental health
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Environmental Health Engineering
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2403

Actions (login required)

View Item View Item