Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2395

[error in script] (2010) مقایسه ی اسفنگترکتومی پارشیال و کامل (توتال) در بیماران مبتلا به شقاق مقعد مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭1392‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1289.jpg

Download (295kB) | Preview

Abstract

مقدمه: فیشر آنال با یبوست و زور زدن برای دفع و همچنین با دفع های مکرر و اسهال مرتبط می باشد. این بیماری موجب ایجاد علایمی از قبیل درد یا خونریزی در هنگام اجابت مزاج می شود . در صورات تداوم علایم بالینی و ایجاد علایمی از قبیل پاپی هیپرتروفیک و فیبروز بستر شقاق تحت عنوان فیشر مزمن تلقی می شود .هدف از انجام این مطالعه مقایسه عوارض اسفنکتروتومی (توتال) کامل و پارشیال در بیماران مبتلا به انال فیشر مزمن مقعد مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی است. روش کار: در این کارازمایی بالینی، ‮‭100‬ بیمار در قالب ‮‭2‬ گروه ‮‭50‬ نفره با توجه به کرایتریای ورود و خروج به روش نمونه گیری دسترس تصادفی انتخاب شدند. پس از اخذ شرح حال از بیماران و معاینه و تایید فیشر مرمن انال و گرفتن رضایتنامه اگاهانه کتبی به صورت تصادفی هر بیمار در یکی از گروه توتال یا پارشیال قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار آماری ‮‭spss16‬ گردیده و با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرد ‮‭value‬ ‮‭P‬ کمتر از ‮‭0/05‬ به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. نتایج: میانگین سنی شرکت کننده ها ‮‭43.34 -+ 15.28‬سال بود. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه اسقنگتروتومی توتال در کاهش درد بعد از عمل نسبت به پارشیال ارجح تر است همچنین میزان شیوع ‮‭Gas Incontinence‬ در توتال نسبت به پارشیال بیشتر است و از نظر سایر عوارض دو روش تفاوت معناداری با هم نداشته اند .با این حال بررسی بیشتر نتایج طولانی مدت این روش با کارازمایی بالینی درازمدت در محدوده های خاص مانند زنان و بیماران با سابقه جراحی انورکتال توصیه می شود . در این مطالعه گروه توتال وپارشیال از نظر درد ‮‭P-value=0.03(‬) اختلاف معنا دار داشتند ولی از نظر وجود بیماری، خون ریزی، بی اختیاری دفع گاز، بی اختیاری دفع گاز و مدفوع، هماتوم، ترشحات ،عفونت و ابسه بین دوگروه توتال و پارشیال اختلاف معناداری دیده نشد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه اسقنگتروتومی توتال در کاهش درد بعد از عمل نسبت به پارشیال ارجح تر است و دو روش از نظر عوارض بعد از عمل تفاوتی ندارند

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: اسفنگترکتومی پارشیال
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صیادی‌نیا, مهردادUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2395

Actions (login required)

View Item View Item