Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2392

[error in script] (2016) مقایسه اثر رژیم میزوپروستول و رژیم اکسی توسین با دوز بالا به همراه لامیناریا در ختم بارداری‌های سه ماهه دوم. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1044.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (318kB)

Abstract

مقدمه: در دهه‌ی اخیر، روش‌های دارویی برای القاء سقط به وجود آمده‌اند که جاگزین‌های مطمئین، موثر و عملی برای جراحی هستند. تاکنون استفاده از پروستاگلاندین ها خصوصا میزوپروستول، اکسی توسین و گشاد کننده‌های اسموتیک مانند لامیناریا در این زمینه صورت گرفته است اما تلاش جهت انتخاب روش ارجح هنوز ادامه دارد به همین دلیل بر آن شدیم تا جهت دستیابی به روش سریعتر و کم عارضه‌تر در ختم بارداری‌های سه ماهه دوم به مقایسه میزوپروستول با اکسی توسسین با دوز بالا به همراه لامیناریا در ختم بارداری‌های سه ماهه دوم بپردازیم. روش کار: در این مطالعه تعداد ‮‭۱۰۰‬ نفر خانم‌های باردار سه ماهه دوم بین ‮‭۱۴‬ تا ‮‭۲۴‬ هفته حاملگی که جهت بارداری به بیمارستان شریعتی مراجعه کرده بودند در صورت بسته بودن دهانه سرویکس آنها و نداشتن انقیاضات رحمی و نداشتن کرایتریای خروج به عنوان جمعیت مورد مطالعه در نظر گرفته شدند. به صورت راندوم تعداد ‮‭۵۰‬ نفر در گروه میزوپروستول (گروه ‮‭۱‬) و ‮‭۵۰‬ نفر دیگر در گروه اکس توسین (گروه ‮‭۲‬) قرار گرفتند. روش جمع آوری داده‌ها بر اساس مشاهده و معاینه و چک لیست اطلاعات دموگرافیک بیمار بود. در گروه ‮‭۱‬ ابتدا قرص واژینال میزوپروستول ‮‭۲۰۰‬ میکرو گرمی به عنوان دوز آغازین و پس از هر ‮‭۶‬ ساعت داخل واژن بیمار قرار داده شد. این روند تا زمان شروع یا ایجاد دردهای موثر و یا ایجاد خونریزی واژینال و یا دفع حاملگی حداکثر تا ‮‭۴۸‬ ساعت ادامه داده شد. در گروه ‮‭۲‬ ابتدا لامیناریا به مدت ‮‭۶‬ ساعت در داخل سرویکس بیمار قرار داده شد. پس از آن لامیناریا بیرون آورده می‌شود و به بیمار اکسی توسین ‮‭۵۰‬ واحد در ‮‭۵۰۰‬ سی سی محلول نرمال سالین طی سه ساعت داده شد. بعد از یک ساعت استراحت دوز اکسی توسین با مضرب ‮‭۵۰‬ افزایش یافت و دو برابر شد و این روند تا ختم بارداری و حداکثر دوز ‮‭۳۰۰‬ واحد در ‮‭۵۰۰‬ سی سی محلول نرمال نرمال سالین ادامه یافت. در صورت شکست درمان و یا سقط ناقص روشهای تکمیلی به کار می‌روند. مدت زمان دفع حاملگی، نحوه دفع محصولات حاملگی، دوزهای اضافی مورد استفاده و نیاز به اقداماتی تکمیلی، عوارض دارویی ثبت گردید. داده‌های حاصل از مطالعه وارد نرم افزار ‮‭۲۰‬ ‮‭SPSS‬ گردید و با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و همچنین آزمون‌های کای اسکونر و تست تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: ‮‭۵۰‬ نفر در هر گروه مورد بررسی قرار گرفتند که از نظر خصوصیات پایه تقریبا وضعیتی مشابه داشتند. موارد دفع کامل در گروه میزوپروستول بیش از گروه اکسی توسین بود (‮‭۱‬../.>‮‭P‬) و زمان دفع در گروه میزوپروستول به طور معنی‌داری از گروه اکسی توسین کوتاهتر بود (‮‭۱‬../.>‮‭.)P‬ عوارض در ‮‭۲۳‬ نفر (‮‭۴۶‬درصد) از بیماران در گروه میزوپروستول مشاهده شد اما بیماران گروه اکسی توسین عوارض نداشتند. اقدامات تکمیلی در ‮‭۳۱‬ بیمار (‮‭۶۲‬درصد) در گروه میزوپروستول و ‮‭۳۲‬ بیمار (‮‭۶۲‬درصد) در گروه اکسی توسین مورد نیاز بود که از نظر آماری اختلاف معنادار نبود (‮‭۵‬./.=‮‭.)P‬ بحث و نتیجه‌گیری: در این مطالعه نشان داده شد که روش استفاده از میزوپروستول موثرتر از اکس توسین است اما در مجموع با توجه به محدودیت‌های این مطالعه که شامل عدم امکان پیگیری بیماران و محدود بودن علل سقط به دلیل مسائل قانونی می‌باشد پیشنهاد می‌گردد مطالعات دیگری بر روی دوزهای ترکیبی میزوپروستول و اکسی توسین به منظور دستیابی به رژیم درمانی مناسب‌تر و با عوارض کمتر انجام شود. واژگان کلیدی: میزوپروستول - لامیناریا - اکسی توسین - ختم

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: میزوپروستول - لامیناریا - اکسی توسین - ختم
Supervisor:
Supervisor NameEmail
علوی, آذینUNSPECIFIED
رجایی, مینوUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2392

Actions (login required)

View Item View Item