Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2388

[error in script] (1999) بررسی ارتباط بین خصوصیات شخصیتی افراد با بیماری عروق کرونر قلب. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
lotfiyanmoghadam, aliakbar.png

Download (225kB) | Preview

Abstract

به منظور دستیبابی به هدف اصلی این بررسی ارتباط بین خصوصیات شخصیتی افراد با بیماری عروق کرونر قلب ‮‭CHD(‬) می‌باشد پرسشنامه‌ای از تست آیزنک مشتمل بر ‮‭۵۷‬ سئوال تهیه گردید و طی مدت سه ماه (از ابتدای دی ماه ‮‭۷۷‬ تا پایان اسفند ماه ‮‭۷۷‬) به کلیه بیمارانی که با تشخیص انفارکتوس میوکارد ‮‭MI(‬) یا آنژین صدری در بخش قلب و ‮‭CCU‬ بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری گردیدندارائه شد همزمان از بین همراهان بیماران که بر اساس شرح حال سابقه هیچ‌گونه بیماری قلبی نداشته و همچنین نسبتی با بیماران نداشتند بصورت راندوم افرادی را بعنوان گروه شاهد انتخاب و پرسشنامه فوق به آنان ارائه گردید. طی مدت سه ماه از تعداد ‮‭۲۱۴‬ بیمار که بدلیل بیماریهای فوق بستری گردیدند تعداد ‮‭۱۲۹‬ نفر حاضر به همکاری و تکمیل پاسخنامه شدند و تعداد ‮‭۵۲‬ نفر نیز بعنوان گروه شاهد انتخاب گردیدند سپس پاسخنامه‌ها بررسی و طبق مقیاسهای مربوطه به هر پاسخنامه نمره لازم داده شد و آنگاه با استفاده از کامپیوتر و نرم‌افزار ‮‭EPI 5‬ اقدام به نوشتن برنامه کامپیوتری و وارد نمودن اطلاعات و سپس آنالیز و مقایسه آنها در دو گروه بیمار و شاهد توسط آزمون ک اسکور و تصحیح ‮‭Yates‬ و آزمون نسبتها نمودیم که نتایج زیر بدست آمد: ‮‭۱‬- در مورد مقیاس ‮‭E‬ (درونگرایی - میانگرایی و برونگرایی): درصد افراد درونگرا در گروه بیمار ‮‭۱۳/۲‬ و در گروه شاهد ‮‭۵/۸‬ بود که از نظر آماری نیز اختلاف معنی‌داری بین گروه شاهد و بیمار از نظر صفت درونگرایی وجود داشت (‮‭۵‬ >‮‭value‬ ‮‭P‬) ولی از نظر صفت میانگرایی و برونگرایی بین دو گروه تفاوت معنی‌داری دیده نشد. ‮‭۲‬- در مورد مقیاس ‮‭N‬ (ثبات هیجانی، نرمال، روان نژندی): صفت ثبات هیجانی در گروه شاهد وجود نداشت بنابراین در این مورد با گروه شاهد مقایسه‌ای صورت نگرفت. در مورد حالت نرمال، گروه شاهد به میزان ‮‭۶۹/۲‬ و گروه بیمار ‮‭۴۸/۸‬ از این حالت برخوردار بودند که گروه شاهد از این نظر بیشتر و دارای اختلاف معنی‌دار بود. (‮‭۰/۰۰۱‬ > ‮‭Value‬ ‮‭P‬) در مورد صفت نوروتیک (روان نژندی) میزان آن در گروه بیمار ‮‭۴۸/۱‬ درصد و در گروه شاهد ‮‭۳۰/۸‬ درصد بود که نسبت گروه بیمار بیشتر از گروه شاهد و از نظر آماری نیز معنی‌دار است. (‮‭۰/۰۲۵‬>‮‭Value‬ ‮‭P‬) بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که افراد درونگرا و افراد نوروتیک بیشتر از سایر افراد در معرض ابتلاء به بیماریی عروق کرونر قلب ‮‭) CHD(‬ می‌باشند

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بیماری عروق کرونر قلب بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, محمدUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
cardiovascular
psYCHIATRICS
clinical psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Heart
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2388

Actions (login required)

View Item View Item