Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2377

[error in script] (2014) برآورد پیامدهای بهداشتی مرتبط با آلاینده های ‮‭SO2, O ,PM10‬ و ‮‭NO2‬ در شهرستان بندرعباس، شیراز و تهران بر سلامت با استفاده از مدل ‮‭AirQ223‬ در سال ‮‭۱۳۹۳‬. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1444.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (101kB)

Abstract

عنوان: بر اورد پیامدهای بهداشتی مرتبط با آلاینده های ‮‭SO2 ,O3 ,PM10‬ و ‮‭NO2‬ در شهرستان بندرعباس، شیراز و تهران با استفاده از مدل ‮‭AirQ223‬ در سال ‮‭1393‬ زمینه و هدف: به دلیل نقش مهم الاینده های هوا در بروز بیماری و مرگ، تعیین اثرات آلودگی هوا بر بهداشت عمومی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات بهداشتی مرتبط با ‮‭SO2 ,O3 ,PM10‬ و ‮‭NO2‬ در شهرهای بندرعباس، شیراز و تهران است. روش تحقیق: مدل ‮‭AirQ2.23‬ جهت ارزیابی اثرات بهداشتی آلاینده های هوا در شهر های تهران، شیراز و بندرعباس مورد استفاده قرار گرفت. داده ها غلظت آلاینده ها از سازمان محیط زیست شهرها اخذ گردید. اعتبار سنجی داده ها بر اساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی انجام گرفت. در مرحله بعد، شاخص های اماری مورد نیاز استخراج شدند. داده های جمعیت، خطر نسبی و بروز پایه وارد مدل ‮‭AirQ2.23‬ شدند تا اثرات بهداشتی مرتبط با الاینده ها بر اورد شود. یافته ها: بر آورد گردید که‮‭SO2 ,O3 ,PM10‬ و ‮‭NO2‬ به ترتیب عامل ‮‭586 ,587 ,1975‬ و ‮‭1339‬ مرگ مازاد در تهران بودند. مقادیر مربوطه (بجز برای ‮‭NO2‬) برای شیراز به ترتیب برابر ‮‭357 ,206‬ و ‮‭965‬ مورد اضافه بودند. تعداد موارد اضافی حمله قلبی بر آورد شده مرتبط با انتشارات ‮‭SO2‬ در شهر بندرعباس برابر نفر بود. نتیجه گیری: به ترتیب ‮‭SO2 ,PM10‬, و ‮‭SO2‬ بالاترین اثرات بهداشتی را در شهرهای تهران، شیراز و بندرعباس داشتند. مدل ‮‭AirQ2.2.3‬ تکنیک مناسبی جهت برآورد اثر الاینده های اتمسفری می باشد، اما این مدل نیازمندداده های معتبر سالانه می باشد. بنابراین، متولیان پایش کیفیت هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی، بخصوص بندرعباس، باید تجهیزات پیشرفته کافی در این زمینه تامین کنند. پیام حاصل از تحقیق: با توجه به میزان اثرات بهداشتی آلاینده های معیار هوا در شهرهای تهران، شیراز و بندرعباس اتخاذ اقدامات فوری جهت کاهش بار بهداشتی آنها ضروریست.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: کلمات کلیدی: آلودگی هوا، آلاینده های معیار، مدل ‮‭AirQ2.2.3‬، کمی سازی، اثرات بهداشتی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حیدری, محسنUNSPECIFIED
Subjects: environmental health
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2377

Actions (login required)

View Item View Item