Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2362

[error in script] (2015) تعیین اثر ایمونوگلوبین داخل وریدی در پیشگیری از سپسیس در نوزادان زودرس بستری در بخش نوزادان و ‮‭NICU‬ بیمارستان کودکان بندرعباس طی سالهای ‮‭1393- 94‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1438.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (98kB)

Abstract

مقدمه: سپسیس و شوک سپتیک یکی از مهمترین علل مرگ در نوزادان و کودکان در دنیاست. در این مطالعه اثر ‮‭IVIG‬ (ایمونوگلبولین داخل وریدی) در پیشگیری از این بیماری کشنده در نوزادان پره ترم در معرض سپسیس بررسی گردید. روش اجرا: در یک کارآزمایی بالینی یک سویه کور ‮‭92‬ نوزاد پره ترم با وزن تولد زیر ‮‭2500‬ گرم و سن بارداری کمتر از ‮‭37‬ هفته که کرایتریای ورود به مطالعه را داشتند، وارد مطالعه شده و به طور تصادفی به دو گروه مورد مطالعه و دیگری گروه کنترل تقسیم شدند. برای دو گروه درمان آنتی بیوتیکی و مراقبتهای روتین نوزادان انجام شد. نوزادان گروه مورد مطالعه یک بار در ‮‭۱۲‬ ساعت اول عمر و بار دوم در روز سوم تولد ‮‭mg/kg IVIG‬ ‮‭۵۰۰‬ دریافت کردند. مدت بستری، مورتالیتی، میزان ‮‭IVH‬ ،‮‭BPD‬ و ‮‭NEC‬ در دو گروه مقایسه شد و اطلاعات به دست آمده با نرم افزار ‮‭spss‬ ورژن ‮‭23‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در این کارآزمایی بالینی میانگین سن بارداری ‮‭33/59-+2/27‬ هفته بوده، همچنین وزن نوزادان ‮‭1783/85-+406/97‬ گرم و مدت بستری ‮‭17/43-+10/39‬ روز بود که این اختلاف میان دو گروه از نظر آماری معنی دار بود. پس از پایان درمان، ‮‭4‬ مورد سپسیس داشتند که هر ‮‭4‬ مورد درگروه کنترل بوده اما این فراوانی میان دو گروه دار نبوده است. ‮‭P=0/117(‬) خونریزی داخل بطنی نیز ‮‭6‬ مورد ‮‭13(‬درصد) در نوزادان دریافت کننده ‮‭IVIG‬ و ‮‭4‬ مورد ( ‮‭۸/۷‬درصد) در نوزادان گروه کنترل ثبت شد که این اختلاف نیز در دو گروه معنی دار نبود ‮‭BPD)0/739(‬ (دیسپلازی برونکوپولمونر)، انتروکولیت نکروزان و مرگ و میر نیز در هیچ یک از نوزادان مورد بررسی ثبت نشد. نتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که استفاده از ‮‭IVIG‬ در نوزادان نارس میزان مرگ و میر و سیسیس را کاهش نمی دهد ولی مدت زمان بستری را کاهش داده است.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: کلید واژه‌ها: سیسیس، نوزاد پره ترم، ایمونوگلوبولین داخل وریدی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
گودرزی, رخشانهUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
آزاد, محسنUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2362

Actions (login required)

View Item View Item