Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2360

[error in script] (2011) مقایسه شیوع افسردگی در دانش آموزان مبتلا به آکنه و دانش آموزان سالم دبیرستان‌های شهر بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1042.png
Restricted to Repository staff only

Download (211kB)

Abstract

مقدمه: شواهدی قابل ملاحظه‌ای برای ارتباط بیماری‌های پوستی با اختلالات روانی وجود دارد. این ارتباط در بیماری آکنه چشمگیرتر است. بیماری آکنه یک وضعیت پریشان کننده است که اغلب بالغین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف از انجام این مطلعه تعیین میزان شیوع افسردگی در بین دانش‌آموزان مبتلا به آکنه دبیرستان‌های بندرعباس است. روش کار: در این مطالعه‌ی مورد شاهدی ‮‭۶۰۰‬ دانش آموز که به صورت تصادفی از بین ‮‭۳۵۰۰‬ دانش آموز دبیرستان‌های بندرعباس انتخاب شده بودند، وارد مطالعه گردیدند. شرکت کنندگان به دو گروه مورد (‮‭۳۸۹‬نفر) و شاهد (‮‭۲۱۱‬نفر) تقسیم شده و از لحاظ سن و جنس مشابه سازی شدند. پرسشنامه‌ی افسردگی بک که بعضی پرسش‌های دموگرافیک نیز به آن اضافه شده بود، در بین دانش آموزان توزیع گردید و اطلاعات بدست آمده از طریق نرم افزار ‮‭SPss 16‬ طبقه بندی و مورد آنالیز قرار گرفت. از تست آماری ‮‭chi square‬ برای مقایسه‌ی متغیرهای کیفی و برای مقایسه متغیرهای کمی از تست آماری ‮‭t-value‬ کمتر از ‮‭۰/۰۵‬ معنی‌دار تلقی گردید. نتایج: ‮‭۶۰۰‬ دانش آموز که شامل دو گروه مورد (‮‭۳۸۹‬نفر) و شاهد (‮‭۲۱۱‬نفر) بودند، وارد مطالعه شدند. ‮‭۳۲۵‬ نفر(‮‭۵۴/۱‬درصد) از شرکت کنندگان پسر و ‮‭۲۷۵‬ نفر (‮‭۴۵/۹‬درصد) دختر بودند که ‮‭۱۷۳‬ نفر (‮‭۲۸/۸‬درصد) بین ‮‭۱۴‬ تا ‮‭۱۵‬ سال سن داشتند، ‮‭۳۸۷‬ نفر (‮‭۶۴/۵۲‬درصد) ‮‭۱۷-۱۶‬ سال و ‮‭۴۰‬ نفر (‮‭۶/۶۸‬درصد) بیش از ‮‭۱۸‬ سال سن داشتند. از ‮‭۳۸۹‬ نفر مبتلا به آکنه، شدت آکنه در ‮‭۲۱۰‬ نفر (‮‭۵۳/۹۸‬درصد) خفیف، ‮‭۱۳۳‬ نفر (‮‭۳۴/۱۹‬درصد) متوسط و ‮‭۴۶‬ نفر (‮‭۱۱/۸۳‬درصد) شدید بود. در بین دانش‌آموزان مبتلا به آکنه ‮‭۸۳‬ نفر (‮‭۲۱/۳۳‬درصد) افسردگی نداشتند در حالی که ‮‭۹۵‬ نفر (‮‭۲۴/۴۲‬درصد) افسردگی خفیف: ‮‭۱۷۰‬ نفر (‮‭۴۳/۷‬درصد) افسردگی متوسط ‮‭۳۸‬ نفر (‮‭۹/۷۸‬درصد) افسردگی شدید و ‮‭۳‬ نفر (‮‭۰/۷۷‬درصد) افسردگی اورژانس داشتند. بحث و نتیجه گیری :در این مطالعه میزان شیوع آنکه در بین دانش آموزان دبیرستانی ‮‭۶۴/۸۳‬ در صد محاسبه شد. ما ارتباط معناداری بین شیوع افسردگی و سن ‮‭P=0.600(‬) بدست نیاوردیم گرچه این ارتباط در برخی مطالعات معناداری بوده است . همچنین ارتباط شیوع افسردگی با جنس (‮‭۰/۲۴۲‬=‮‭P‬)، مقطع تحصیلی (‮‭۰/۰۹۲‬=‮‭P‬) و تعداد افراد خانواده (‮‭۰/۷۹۲‬=‮‭P‬) نیز معنادار نبود. با این حال در این مطالعه ارتباط شیوع افسردگی و آکنه (‮‭۰/۰۰۰‬=‮‭P‬) معنادار محاسبه شد، همچنین رابطه‌ی بین شیوع افسردگی و شدت آکنه (‮‭۰/۰۰۰‬=‮‭P‬) نیز تایید شد و این رابطه در گروه سنی ‮‭۱۵‬ تا ‮‭۱۷‬ سال معنادار بود. این یافته‌ها با دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه همخوانی داشت.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ---
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شریفی, مهردادUNSPECIFIED
Subjects: psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2360

Actions (login required)

View Item View Item