Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2308

[error in script] (2002) بررسی میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخشهای درمان بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بندرعاس درباره احیتاط های استاندارد و نحوه جداسازی در برابر بیماریهای عفونی ارائه شده توسط مرکز کنترل عفونتها. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
Capture15.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (139kB)

Abstract

فزایش شیوع میکروارگانیزهایی با مقاومت به یک یا چند نوع آنتیا بیوتیک باعث شده است که تعدادی از بیماران بیمارستانها نیاز به احتیاطهای ویژه وایزولاسیون پیدا کنند بنابرین آگاهی پرستاران از معیارهای احتیاط های استاندارد وایزولاسیون وارزیابی احتیاط های استاندارد وایزولاسیون و ارزیابی احتیاط های بکار گرفته شده توسط پرستاران در پیشبرد کاهش شیوع بیماریهای عفونی اهمیت ویژه ای پیدا میکند. هدف از مطالعه ما بررسی میزان اطلاعات پرستاران شاغل در بخشهای مختلف بیمارستانهای آموزشی بندرعباس درباره احتیاط های استاندارد و ایزولاسیون بود که ابتدا پرسشنامه‌ای شامل سوالات لازم جهت سنجش اطلاعات پرستاران دراین مورد بود را تنظیم کرده و سپس لیست همه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی، از مترون بیمارستان مربوطه گرفته شد و پرسشنامه بین آنها توزیع شد سپس داده های جمع آوری شده با نرم افزار آماری ‮‭۲۰۰۰‬ ‮‭EPIINFO‬ آنالیز شد جهت مقایسه نیز از آزمون آماری کای اسکوثر و تست فیشر استفاده گردید که متاسفانه ‮‭۹۲‬ از آنها در رده ضعیف و متوسط قرار گرفتند و تنها ‮‭۴/۲‬ از آنها توانستند ‮‭۷۵‬ یا بیشتر از سوالات را به‌درستی جواب دهند میانگین کل امتیازات پرستاران مورد پ‌ژوهش ‮‭۶/۹‬ از ‮‭۱۲‬ بود و رده‌بندی بیمارستانها از نظر سطح اطلاعات به ترتیب عبارات بود از ‮‭۱‬. بیمارستان شریعتی ‮‭۲‬. بیمارستان اطفال ‮‭۳‬. بیمارستان شهید محمدی ‮‭۴‬. بیمارستان ابن سینا. این موضوع برای بیمارستانهای مرکزی استان هرمزگان که مراجعه کنندگان گوناگون و متنوعی از نظر بیماریهای مختلف دارد بسیار نگران کننده می باشد. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین سطح اطلاعات پرستاران و جنس و سن و سابقه کاری آنها نشد ولی ارتباط معنی‌داری بین میزان اطلاعات پرستاران و بخشی که در آن حضور داشتند وجود داشت که نشان دهنده عدم به روز شدن اطلاعات در مورد پرستاران بخشهای مختلف می باشدء و هر پرستاری به فراخور کاری که از او خواسته اند اطلاعات خود را در ان حد نگه داشته است یا حتی ممکن است مانند پرستاران بخش داخلی که نیاز به اطلات در آن بسیار مهم می باشد کمتر از میانگین امتیاز کل پرستاران ،امتیاز دریافت کنند مثلا پرستاران اورژانس داخلی با توجه به مواجه بودن بیشتر با بیماریهای عفونی و بیماران ناقل ، اطلاعات بالاتری نسبت به اورژانس جراحی که بیشتر بیمارانشان را بیماران ترومایی تشکیل می دادند داشتند ولی متاسفانه بخشهایی مثل واحد مراقبتهای ویژه نروسرجری و بخش نروسرجری نیز وجود داشت که با توجه به شیوع بالای باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک و بیماریهای عفونی مسری از طرق مختلف ، ولی اطلاعات پرستاران آن بسیار کمتر از بخشی مثل اتاق عمل بود یا بخشی مثل نوزادان (با توجه به ضعیف تر بودن سیستم ایمنی بدن نوزادان) در بیمارستاران اطفال و شریعتی ، کمترین میزان اطلاعات را نسبت به پرستاران هم بیمارستارانی خود داشتند از علل دیگر که پرستاران در بخشهای مختلف سطح اطلاعات‌ی متفاوت دارند می تواند به میزان مطالعه آنها در آن بخش و برگزاری کلاس های آموزشی بیشتر برای آنها توسط سر پرستار و مواجه بودن بیشتر خود پرستاران آن بخش با بیماریهای عفونی و انتقالی ، ونیاز به داشتن اطلاعات بیشتر می باشد نتیجه گیری نهایی قرار دادن واحد احتیاط های استاندارد و ایزولاسیون در دروس دانشجویان پزشکی و پرستاری قبل از ورود به بیمارستان می باشد و راه‌کار کنونی ، اطلاع رسانی از طریق پمفلت و یا بروشور یا برگزاری کلاسهای آموزشی و تقویت نگرش آنها در این مورد میباشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ندارد
Supervisor:
Supervisor NameEmail
جمشیدی, مهینUNSPECIFIED
Subjects: infectious diseases
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Surgery
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2308

Actions (login required)

View Item View Item