Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2260

[error in script] (1386) میزان آگاهی کارورزان و کار آموزان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مورد سوء رفتار با کودکان (کودک آزادی) ‮‭. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
936.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (191kB)

Abstract

زمینه: سوءرفتار با کودک هنوز یکی از علل قابل ملاحظه از کار افتادگی و مرگ و میر کودکان در تمام گروههای سنی است پزشکان خصوصا پزشکان عمومی، که در خط مقدم تشخیص سوءرفتار با کودکان قرار دارند باید دانش کافی در مورد عوامل خطر و علائم تشخیصی و اثرات سوءرفتار با کودکان داشته باشند. هدف: این مطالعه به منظور بررسی میزان آگاهی کارورزان و کارآموزان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، در مورد سوءرفتار باکودکان صورت گرفت. روش‌کار: در این مطالعه مقطعی، کلیه ‮‭۱۴۷‬ کارآموز و کارورز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۱۳۸۶‬ وارد مطالعه شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه نیمه ساختار یافته که با استفاده از منابع علمی معتبر کودک آزاری و زیر نظر متخصصین روانپزشکی تنظیم شده و به تایید روانپزشک کودک هم رسید و ‮‭reliability‬ آنهم تایید شد، استفاده شد براساس درصد پاسخهای صحیح،سطح آگاهی کارورزان به ‮‭۳‬ گروه خوب (پاسخ > ‮‭۷۵‬)، متوسط (پاسخ صحیح بین ‮‭۵۰-۷۵‬) و ضعیف (پاسخ صحیح <‮‭۵۰‬) تقسیم شد. جهت تعیین رابطه آگاهی با متغییرهای مورد نظر از آزمون مجذورکاری و ‮‭t‬، توسط نرم افزار ‮‭SPSS13‬ استفاده شد. یافته‌ها: میانگین پاسخ صحیح کارورزان ‮‭۳/۰۶‬-+‮‭۱۱/۷‬ از ‮‭۲۱‬ سوال میباشد که معادل ‮‭۵۵/۷۱‬ به معنی سطح آگاهی متوسط و میانگین پاسخ صحیح کارآموزان ‮‭۲/۹۵‬-+‮‭۹/۶۱‬ معادل ‮‭۴۵/۷۶‬ به معنی سطح آگاهی ضعیف میباشد. وضعیت آگاهی کارورزان و کارآموزان دختر به طور معنی داری بهتر از پسرها بود گروهی که در کودکی روی آنها تنبیه بدنی انجام نشده بود به طور معنی‌داری سطح آگاهی بالاتری داشتند بین میزان آگاهی و متغیرهای: رتبه تولد، میزان تحصیلات والدین و منبع کسب اطلاع، رابطه معنی‌داری آماری بدست نیامد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که کارورزان و خصوصا کارآموزان اطلاعات کافی در مورد سوءرفتار با کودک را ندارند و با توجه به تشابه آموزش پزشکی کشورمان نیاز به برنامه ریزی آموزشی نوینی جهت دانشجویان پزشکی احساس میشود. کلیدواژه‌ها: سوءرفتار با کودک، آگاهی، کارورزان و کارآموزان

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سوء رفتار کودکان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رخشان پور, فیروزهUNSPECIFIED
Subjects: health Education
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Education
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2260

Actions (login required)

View Item View Item