Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2232

[error in script] (1386) تعیین اثر درمان نگه‌دارنده با ایزوکسوپرین در پیشگیری از زایمان زودرس در سن حاملگی ‮‭۲۶-۳۴‬ هفته در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۶-۱۳۸۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
931.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (218kB)

Abstract

زایمان زودرس به زایمان قبل از ‮‭۳۷‬ هفته کامل حاملگی اطلاق می شود و مسئول بسیاری از مرگ های حول و حوش زایمان می باشد. عوامل فارماکولوژیک متعددی از جمله اگونیست های ‮‭B‬ آدرذرژیک در جلوگیری از زایمان زودرس مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته‌اند ولی تاثیر آنها هنوز مورد تائید نیست . با توجه به اهمیت عوارض زایمان زودرس بر روی مادر و جنین و نبود مطالعات جامع و کافی در کشور، مطالعه‌ای ترتیب دادیم تا تاثیر یکی از پر مصرف ترین داروهای مورد استفاده در جلوگیری از زایمان زودرس در کشورمان را مورد بررسی قرار دهیم. روش کار: این مطالعه به صورت کار آزمایی تصادفی یکسویه کور آینده‌نگر بر روی ‮‭۸۱‬ نفر خانم باردار تک قلو با پرده‌های جنینی سالم در سن حاملگی بین ‮‭۲۶‬ تا ‮‭۳۴‬ هفته که بدلیل انقباضات زودرس زایمان در ‮‭۸۷‬ - ‮‭۱۳۸۶‬ به بیمارستان شریعتی مراجعه کردند، صورت گرفت. این افراد پس از توقف انقباضات با سولفات منیزیم وریدی به دو گروه مورد و کنترل تقسیم شدند و افراد گروه مورد تحت تجویز ایزوکسوپرین خوراکی تا هفته ‮‭۳۴‬ حاملگی قرار گرفتند. سپس میزان پاسخ به درمان وسیر حاملگی و زایمان این دو گروه مورد بررسی قرار گرفت و داده‌ها با تست های آماری ‮‭Chi_square,T‬ و نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل واقع شد و ‮‭۰/۰۵‬>‮‭p‬ معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: در دو گروه تفاوت معنی داری از نظر سن، وزن، گراوید، سن حاملگی بدو ورود، شغل و میزان تحصیلات نبود. (‮‭۰/۰۵‬<‮‭p‬) به ترتیب در معاینات اول ( ‮‭۴۸‬ ساعت پس از توقف انقباضات)، دوم (یک هفته پس از توقف انقباضات) و سوم ( هفته ‮‭۳۴‬ حاملگی) ، بیماران در دو گروه مورد و کنترل از لحاظ تغییرات دیلاتاسیون و افاسمان تفاوتی نداشتند. در گروه مورد ( ‮‭۴۰‬) و در گروه کنترل ( ‮‭۳۴/۲۹‬ ) بیماران در نهایت زایمان پره ترم ( قبل از ‮‭۳۷‬ هفته) انجام دادند و تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (‮‭۰/۶۲۱‬=‮‭.)P‬ در گروه مورد (‮‭۱۱/۴۳‬) و در گروه کنترل (‮‭۱۴/۲‬) بیماران پس از هفته ‮‭۳۴‬ زایمان کردند و تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت . (‮‭۰/۷۲۱‬=‮‭P‬) نتیجه گیری: استفاده از داروی ایزوکسوپرین خوراکی به عنوان درمان نگه دارنده در به تاخیر انداختن زایمان تا پس از ‮‭۳۴‬ هفته حاملگی و نیز جلوگیری از زایمان پره ترم موثر نیست. کلمات کلیدی - زایمان زودرس - ایزوکسوپرین - توکولیتیک.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ندارد
Supervisor:
Supervisor NameEmail
علوی, آذینUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2232

Actions (login required)

View Item View Item