Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2230

[error in script] (2016) بررسی میزان شیوع دیسپپسی و ارتباط آن با وضعیت سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭1395‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1426.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (97kB)

Abstract

مقدمه: سوء هاضمه از جمله بیماری های شایع گوارشی می‌باشد. بین سوء هاضمه و برخی اختلالات روان همراهی وجود دارد، از طرفی محیط های آموزش پزشکی نیز به عنوان محیط های استرس آوری شناخته می شوند. مطالعه حاضر جهت بررسی رابطه دیسپپسی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭94‬ طراحی و اجرا گردید. مواد و روش: این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی با روش نمونه گیری طبقه ای، به صورت تصادفی و با حجم نمونه ‮‭630‬ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭1394‬ انجام گردید. دانشجویانی که طبقمعیار ‮‭Rome IIII‬ به عنوان موارد دیسپپسی شناخته شدند، یا افراد فاقد این بیماری از نظر سطح سلامت روان مقایسه شدند. در نهایت داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار ‮‭SPSS version 20‬ شد و با آزمون های آماری ‮‭t-test‬ و ‮‭Chi2 square‬ تجزیه و تحلیل شد و ‮‭Pvalue>0.05‬ معنادار در نظر گرفته شد. یافته ها: از مجموع ‮‭600‬ دانشجوی مورد مطالعه، ‮‭220‬ نفر ‮‭36/7(‬درصد) مرد و ‮‭380‬ نفر ‮‭63/3(‬درصد) زن بودند. تعداد موارد دیسپپسی ‮‭236‬ نفر ‮‭39,3(‬درصد) بود. فراوانی دیسپپسی در مردان ‮‭38/6‬درصد ‮‭n=85(‬) و در زنان ‮‭39/7‬درصد ‮‭n=151(‬) بدست آمد ‮‭.)P=0.796(‬ در رابطه دیسپپسی و سلامت روان، بین دو گروه کنترل و دیسپپسی اختلاف معنی داری در رابطه با وجود اختلال کلی روان، نشانه های جسمانی، اضطراب، اختلال کارکرد اجتماعی و افسردگی بدست آمد، که این اختلافات از نظر آماری معنا دار بود. نتیجه گیری: به طور کلی دیسپپسی در جمعیت عمومی بالاتر از حد انتظار بود. همچنین فراوانی اختلالات روانی در کسانی که دیسپپسی داشتند به طور قابل توجهی بالاتر از افراد سالم بود بر اساس مطالعه ما می توان نتیجه گرفت که محیط های کم استرس و آرام باعث کاهش بروز دیسپپس و درمان دیسپپسیباعث سلامت کلی روان می شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کلید واژه ها: شیوع/ دیسپپسی/ ارتباط اختلال سلامت روان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نمازی, شعلهUNSPECIFIED
Subjects: psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2230

Actions (login required)

View Item View Item