Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2227

[error in script] (1387) مقایسه وضعیت هورمون‌های تیروئید و اتو آنتی بادی‌های ضد تیروئید در زنان باردار مبتلا به اختلالات فشار خون بارداری و زنان باردار سالم مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی در سال ‮‭۱۳۸۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
930JPG.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (221kB)

Abstract

زمینه: حاملگی با تغییرات مشخص و قابل برگشت در عملکرد غده تیروئید همراه است و برخی از مطالعات بیان‌گر بروز هیپوتیروئیدی تحت بالینی و خفیف در بیماران مبتلا به اختلالات فشار خون دوران بارداری هستند، از طرف دیگر در برخی مطالعات نیز بین بیماری‌های خود ایمنی تیروئید و اختلالات فشار خون حاملگی و عوارض آن روابطی دیده شده است. هدف: مطالعه به منظور مقایسه وضعیت هورمون‌های تیروئید و اتو آنتی بادهای ضد تیروئید در زنان باردار سالم و زنان باردار مبتلا به اختلالات فشار خون حاملگی و تاثیر آن بر شدت اختلالات فشار خون بارداری و عوارض آن انجام شد. موادو روش‌ها: در این مطالعه مورد - شاهدی ‮‭۴۰‬ خانم باردار مبتلا به اختلالات فشار خون حاملگی و ‮‭۴۰‬ خانم باردار سالم مورد بررسی قرار گرفتند. تمام افراد مطالعه از نظر نولی پار بودن، سن و سن حاملگی یکسان سازی شدند. هیچکدام از افراد مورد مطالعه سابقه فشار خون و سایر بیماری‌های سیستمیک زمینه‌ای، اختلالات تیروئیدی و مصرف داروهای موثر بر عملکرد تیروئید نداشتند. ‮‭۵‬ سی سی خون وریدی لخته گرفته شد و با روش الکتروکمی لومینسانس و الایزا آزمون‌ها صورت گرفت. یافته‌ها: میانگین سطح سرمی ‮‭T3‬ در افراد مبتلا به اختلالات فشار خون حاملگی (‮‭۴۸/۹۳‬+- ‮‭۱۵۲/۵‬ نانوگرم بر دسی لیتر) کمتر از شاهد (‮‭۵۸/۰۷‬+-‮‭۱۷۵/۳۶‬ نانوگرم بر دسی لیتر) و معنی‌دار است (‮‭۳۸‬./.>‮‭.)P‬ میانگین ‮‭Anti TPO‬ در گروه شاهد (‮‭۹/.۲‬+-‮‭۶/.۷‬ واحد بر میلی لیتر)، بیشتر از گروه مورد (‮‭۲/۹۴‬+- ‮‭۲/۲۷‬ واحد بر میلی لیتر)، و معنی‌دار است (‮‭۷‬../.>‮‭.)P‬ نتیجه گیری: درجات خفیف هیپوتیروئیدی تحت بالینی در بیماران مبتلا به اختلالات فشار خون حاملگی مشاهده می‌شود. اما بین شدت اختلالات عملکرد و اختلالات خود ایمنی ئیرویید و شدت فشار خون رابطه‌ای مشاهده نشد. کلید واژه‌ها: اختلالات فشار خون حاملگی، آتوآنتی‌بادی‌های ضد تیروئید، هیپوتیروئیدی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: تیروئید اتو آنتی بادی‌ باردار فشار خون
Supervisor:
Supervisor NameEmail
علوی, آذینUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2227

Actions (login required)

View Item View Item