Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2223

[error in script] (2016) ارزیابی پلورال آمپیم در کودکان بستری در بیمارستان کودکان بندرعباس در طی ‮‭۱۰‬سال گذشته. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1425.JPG

Download (90kB) | Preview

Abstract

مقدمه: عفونت چرکی پرده پلور یکی از بیماری های شدید در کودکان بوده که با وجود پیشرفت های ایجاد شده در روند تشخیص و درمانی، همچنان به عنوان یکی از علل مهم ناتوانی در کودکان شناخته می شود. با وجود مطالعات متعدد بهترین روش مدیریت آن چالش برانگیز است. روش کار: بیماران بر اساس تشخیص درج شده در پرونده های بایگانی بیمارستان، تحت عنوان پلورال آمپیم یا پلورال افیوژن) بر طبق ‮‭ICD10(‬) شناسایی شده و برای هر یک از ایشان در صورت داشتن شرایط ورود به مطالعه، فرم پرسشنامه ای که شامل اطلاعات دموگرافیک بیماران، نحوه تشخیص، نحوه درمان و سیر نهایی بیماری می باشد، تکمیل شد. داده ها با نرم افزار آماری ‮‭SPSS V.20‬ مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. توصیف داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و جداول توزیع فراوانی انجام شد. نتایج: ا ز مجموع ‮‭40‬ بیمار مورد مطالعه ‮‭17‬ نفر دختر ‮‭42/5(‬ درصد) و ‮‭23‬ نفر ‮‭57/5(‬درصد) پسر بودند. میانگین سنی بیماران ‮‭4/74 -+ 3/47‬ سال، بود. شایع ترین شکایت اصلی بیماران هنگام مراجعه، در ‮‭23‬ بیمار ‮‭57/5(‬درصد) تب بوده و در معاینه اولیه نیز تب شایع ترین یافته و در رده های بعدی تاکی پنه و تاکی کاردی قرار داشت. از ‮‭29‬ کشت خون انجام شده ‮‭8‬ مورد ‮‭27/58(‬ درصد) مثبت بود. همچنین ‮‭3‬ مورد از ‮‭10‬ مورد گزارش کشت مایع پلور موجود در پرونده ها مثبت بوده است. در ‮‭3‬ بیمار هم کشت خون و هم کشت مایع پلور مثبت بود. همیانگین مدت زمان بستری در بیمارستان ‮‭11/98 _+ 6/43‬ روز بود. بحث و نتیجه گیری: کودکان مبتلا به آمپیم دوره طولانی از تب را تجربه می کنند و شایع ترین دلیل ابتلا به آمپیم استرپتوکوک پنومونیه می باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کلمات کلیدی: آمپیم، پنومونی، کودکان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رحمتی, محمدباقرUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
آزاد, محسنUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2223

Actions (login required)

View Item View Item