Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2219

[error in script] (1387) بررسی آگاهی و نگرش بستگان نزدیک افراد ‮‭HIV‬ مثبت در مورد بیماری ایدز در شهرستان بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
928.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (190kB)

Abstract

زمینه بیماری ایدز از جدی‌ترین و کشنده‌ترین عفونت‌های ویروسی است که اولین بار در سال ‮‭۱۹۷۹‬ دیده شد و توجه جامعه پزشکی به این بیماری جلب شد. بدلیل اینکه گسترش ایدز وابسته به رفتارهای جنسی است همچنین به خاطر مرگ و میر زیاد و دوره کمون طولانی،این بیماران به حمایت و مراقبت زیاد و طولانی نیاز دارند. اجتماع و خانواده در حمایت از این بیماران نقش کلیدی دارند. سازمان بهداشت جهانی معتقد است که بیشتر بیماری‌های وابسته به ایدز باید در خانه مراقبت شوند، بدلیل کاملتر و کم خرج‌تر بودن وجود دلسوزی بیشتر، که این مسئله برای اعضای خانواده یک چالش است. در این مطالعه سطح آگاهی و نگرش بستگان نزدیک افراد ‮‭HIV‬ مثبت در مورد بیماری ایدز، جهت کمک به برنامه‌ریزی آموزشی به منظور پیشگیری و کنترل در میان افراد در تماس نزدیک با فرد آلوده و کمک به ارتقاء کیفیت زندگی افراد ‮‭HIV‬ مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. اهداف: تعیین سطح آگاهی و نگرش وابستگان نزدیک افراد ‮‭HIV‬ مثبت در مورد ایدز در شهرستان بندرعباس روش اجرا: این مطالعه به روش تصادفی ساده بر روی ‮‭۱۰۰‬ خانوار دارای فرد مبتلا به ‮‭HIV‬ در بندرعباس صورت گرفت. یک نفر از هر خانواده که بالای ‮‭۱۵‬ سال داشت و از وجود بیماری مطلع بود بطور تصادفی انتخاب گردید. اطلاعات توسط پرسشنامه بی‌نام شامل سه بخش گردآوری شد: بخش اول اطلاعات جمعیتی، بخش دوم ‮‭۱۴‬ سوال مربوط به آگاهی، بخش سوم ‮‭۱۳‬ سوال نگرش. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی ‮‭Pilot(‬) ارزیابی گردید. پس از عملیات میدانی پرسشنامه‌ها کدگذاری شده و توسط نرم افزار ‮‭۱۳spss‬ مورد پردازش قرار گرفت. نتایج: میانگین سنی افراد در این مطالعه ‮‭۴۴/۷‬ (‮‭۱۵/۶‬=‮‭SD‬) بود. میانگین آگاهی افراد مورد مطالعه ‮‭۱۰/۶۹‬(‮‭۲/.۵‬=‮‭SD‬) و خوب بود. آگاهی زنان بیشتر از مردان و مادران بیشتر از پدران بدست آمد. با افزایش سطح تحصیلات و میزان درآمد آگاهی نیز افزایش می‌یافت. بین آگاهی و حنس، سن، سطح تحصیلات، نسبت خانوادگی با فرد مبتلا معنادار وجود داشت (‮‭۵‬./.>‮‭.)P‬ بین آگاهی و شغل، مدت زمان زندگی با فرد مبتلاارتباط آماری معنی‌داری مشاهده نشد (‮‭۵‬./.<‮‭.)P‬ میانگین نگرش افراد ‮‭۲۵/۴‬(‮‭۶/۰۵‬=‮‭SD‬) و خوب بود، ‮‭۴۶‬درصد نگرش خوب و ‮‭۱۰‬درصد نگرش خیلی خوب داشتند. بین نگرش و جنس، سن، شغل، نسبت خانوادگی با فرد مبتلا ارتباط آماری معنی‌داری وجود نداشت (‮‭۵‬/.<‮‭.)P‬ بین نگرش افراد و سطح تحصیلات میزان درآمد خانواده ارتباط آماری معنی‌دار مشاهده شد(‮‭۵‬./.,‮‭.)P‬ نتیجه‌گیری: با توجه اختلاف بین سطح آگاهی و نگرش در این مطالعه و بالاتر بودن سطح آگاهی زنان و افراد تحصیل کرده در خانواده، می‌توان از آنان در جهت ارتقاء آگاهی و بدنبال آن بهبود نگرش در خانواده کمک گرفت. بنظر می‌رسد در زمینه نگرش فعالیت‌های بیشتری باید انجام شود که مستلزم صرف و مشاوره بیشتر با اطرافیان بیماران می‌باشد. کلمات کلیدی: آگاهی، نگرش، ایدز، بستگان نزدیک

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: آگاهی، نگرش، ایدز، بستگان نزدیک
Supervisor:
Supervisor NameEmail
داوودیان, پریوشUNSPECIFIED
Subjects: immunology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Immunology Department
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2219

Actions (login required)

View Item View Item